Adrenaline (Epipen en ampullen adrenaline zitten in de werkvoorraad)

0,3mg Epipen en 0,5mg (=0,5ml) adrenaline i.m. per keer, zo nodig elke 5-15 min herhalen, max. 0,5 mg per dosis, im of sc.

Clemastine

2mg iv. (werking vrijwel direct) of im. (Werking na 45-60 min.), zo nodig herhalen na 15 min.


Zeer langzaam i.v. toedienen! (2-3 min / ampul).

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen bij een acute en ernstige reactieAcute allergische reactie

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Tot 4 dd 200μg. (max per dag 800 μg).


Acute situaties: (im, sc, i.v.) volwassenen 8 µg/kg lich.gewicht (meestal 0,25mg) langzaam toedienen, zo nodig na 10-15 min herhalen.


Salbutamol aerosol


Salbutamol ampul

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Kortwerkende β-2 sympathicomimeticum toedienen bij acute dyspneu t.g.v. een acute allergische reactie
Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

8mg i.m. of  i.v. in 2-3 minuten (= 2 ampullen 4mg/ml) eenmalig toedienen (geen orale steroïden gebruiken!)

 

Dexamethason

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Verwijder of stop toediening van het allergeen en beoordeel patiënt volgens A, B, C methode.

Zie ook “Het Acute Boekje” hoofdstuk anafylaxie.

G. van Laere 08-2021


Naslagwerk en bronvermelding:

NHG richtlijn - Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Huisarts & Wetenschap - Acute allergische reactie

Het Acute Boekje - Hoofdstuk anafylaxie

*

pagina 380

index | allergie | acute allergische reactie | allergische reactie


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w