Klinisch veel overeenkomsten met anticholinerg syndroom.

Ontstaans wijze is door bijv. MAO remmer + ‘over the counter’ middelen, met name van het sterk serotonergwerkende ecstasy, maar ook van andere amfetaminen of cocaïne. Ook bepaalde kruidenmiddelen kunnen een rol spelen, zoals sint-janskruid, ginseng, extracten uit soja of het voedingssupplement S-adenosylmethionine.


Hoewel er ook meldingen zijn geweest van ernstig serotoninesyndroom na een overdosis van één enkel middel, ontstaat dit gewoonlijk door een combinatie van twee of meer 'serotonerge' middelen, ook wanneer elk afzonderlijk in een therapeutische dosering wordt toegediend.


Verschil met anticholinerg syndroom:

Serotonerg syndroom

Bron tabel en tekst: Geneesmiddelen Bulletin

Behandeling serotonerg syndroom

Bij de meeste patiënten geneest het serotoninesyndroom spontaan, en verbetert de toestand na staken van de veroorzakende geneesmiddelen. Bij licht tot matig ernstig serotoninesyndroom verdwijnen de symptomen gewoonlijk in 24-72 uur. Patiënten met meer ernstige serotonerge symptomen moeten in een ziekenhuis worden opgenomen en degenen met hyperthermie moeten naar een afdeling intensieve zorg worden overgebracht. Alle serotonerge medicatie dient te worden gestaakt en er moet worden nagegaan bij eventuele andere noodzakelijke medicatie of deze geen serotonineverhogend effect hebben. Zie voor uitgebreide info het Geneesmiddelen Bulletin.

M-J. Crouwers 05-2021


Bron afbeelding: KlossAndBruce.com

index | intoxicaties | onderzoek  | inname van giftige stoffen | opioïden intoxicatie | hypoglycemie (diabetes) | acute allergische reactie (allergie) | benzodiazepinen intoxicatie | anticholinerg syndroom |

serotonerg syndroom | maligne antipsychoticasyndroom


pagina 393

Naslagwerk en bronvermelding:


Geneesmiddelen Bulletin - Het serotoninesyndroom

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w