Naslagwerk en bronvermelding:

Naproxen

Start 2 dd 500mg, dan 250mg elke 8 uur tot crisis voorbij is.




Colchicine

Start met 1mg, dan 0,5mg 2-3 dd tot pijn verdwenen is of maag-darmklachten optreden. Zie ook reden van voorschrijven melden op recept.





Jicht

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijn bestrijding van jicht 1e keus middelen:



Allopurinol


Start 1 dd 100mg, zo nodig elke 4 weken ophogen met 100mg op geleide van urinezuurgehalte in bloed tot maximaal 900mg. In de praktijk is 300 mg per dag meestal voldoende’. (NVR richtlijn jicht max 900 mg, NHG artritis max 2dd 300 mg, fabrikant max 10 mg/kg). Bij start van de behandeling kan een jichtaanval optreden.

LET OP: Voor het starten eerst de nierfunctie bepalen. Zie ook lab onderzoek (660).

NHG standaard - Artritis

NHG standaard - Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Formularium - START-STOPP criteria tractus tr.locomotoricus (190)

Formularium - Pijn nociceptief (136)


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Profylaxe van jicht



Jichtartritis: Hevige pijnlijke, acuut ontstane monoartritis (vaak MTP1-gewricht) of soms oligoartritis, zónder koorts. Bij ontsteking in 1 gewricht spreekt met van monoartritis, als er 2-4 gewrichten zijn ontstoken dan heeft men het over oligoartritis, en als er 5 of meer gewrichten ontstoken zijn dan gebruikt men de term polyartritis.



Score ≥ 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose > 85%.

Score tussen 4 en 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose niet goed te bepalen.

Score ≤ 4: waarschijnlijkheid jichtdiagnose < 5%.



Bron: NHG-standaard arthritis

Diagnostische beslisregels om waarschijnlijkheid jichtdiagnose in te schatten.

Patiëntenkenmerk

Score

Mannelijk geslacht

2

Eerder doorgemaakte (ook volgens patiënt) vergelijkbare monoartritis

2

Binnen één dag ontstaan

0,5

Roodheid gewricht

1

MTP1-gewricht aangedaan

2,5

Voorgeschiedenis: hypertensie, myocardinfarct, hartfalen, CVA/TIA, perifeer arterieel vaatlijden

1,5

Urinezuurgehalte > 0,35 mmol/l

3,5

Jichtartritis plan van aanpak:


Aanvalsbehandeling

Urinezuurverlagende therapie

Overweeg deze aanpak bij onaanvaardbare aanvalsfrequentie voor de patiënt (bijvoorbeeld meer dan drie keer per jaar) of als jichttophi aanwezig zijn, mits diagnostische beslisregelscore ≥ 8 of als urinezuurkristallen in gewrichtsvloeistof zijn aangetoond.


Prednisolon

1 dd 30 mg gedurende vijf dagen (NB: in de werkvoorraad zijn tabletten van 5mg in voorraad). Beïnvloed glucose spiegel.




Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijn bestrijding van jicht 2e keus middelen:



Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 180

index | tr.locomotoricus | jicht | spierspasmen | osteoporose | START-STOPP criteria

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIEN



CIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w