pagina 552

index | richtlijnen  | diverse richtlijnen | START criteria | STOPP criteria | medicatie review | afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden | medisch rekenen

Reden van voorschrijven verplicht vermelden

Bij de 23 middelen hieronder vermeld, dient volgens de Regeling Geneesmiddelenwet de reden van het voorschrijven op het recept te worden vermeld. De middelen met een hyperlink (blauw) zijn formulariummiddelen.

Azathioprine

Carbamazepine

Chloroquine

Ciclosporine

Colchicine

Danazol

Fenytoine

Fluconazol

Flucytosine

Ketoconazol

Lithium

Methotrexaat

Metronidazol

Minocycline

Rifabutine

Rifampicine

Sulfasalazine

Tacrolimus

Trimethoprim

Valaciclovir

Valproinezuur

Dapson

Paromomycine


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

FTO


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN