3 dd 10mg, maximaal 30mg per dag.

3 dd 10mg, maximaal 30mg per dag en maximaal 5 dagen gebruiken. Clcr.10-50ml/min dosering halveren.

2 dd 1-2 mg p.o./Buccaal (druppelvloeistof) of 2 dd 0,5 mg s.c. of i.v. of 1-2 mg/24 uur s.c. of i.v.Stap 1 Niet medicamenteuze behandeling en diëtiek

- Een lege maag verergert misselijkheid.

- Tekort aan vocht verergerd misselijkheid.

- Gemberthee/capsules.Stap 2 Medicamenteuze behandeling

- Start met een dopamine-antagonist.

 Contra-indicatie: hallucinaties en/of delier.

- Bij hallucinaties of delier starten met haloperidol.
Domperidon

Metoclopramide

Haloperidol

FTO 05-2019


Misselijkheid:

Onaangenaam gevoel in de buik. De functie van de maag neemt af: de motiliteit wordt trager, de maagzuursecretie vermindert, de speekselvorming neemt toe.


Braken:

Krachtig uitstoten van de maaginhoud via de mond. Het braakcentrum ontvangt informatie vanuit de cortex cerebri via de nucleus tractus solitarius (maagdarmkanaal).


Misselijkheid en braken als bijwerking van medicatie

Bijwerking misselijkheid en braken: vaak (1-10%) of zeer vaak (>10%) van de meest gebruikte medicatie in verpleeghuizen.

- Omeprazol, pantoprazol en esomeprazol

- Acetylsalicylzuur

- Macrogol

- Metoprolol

- Diclofenac


Misselijkheid en braken


Stappenplan behandeling misselijkheid en braken

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking op motiliteit van het proximale deel van het maagdarmkanaal (NIET geschikt voor Parkinson en Lew Body dementie patiënten)Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking op motiliteit van het proximale deel van het maagdarmkanaalGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Werking anti-dopaminerg (NIET geschikt voor Parkinson en Lew Body dementie patiënten)pagina 091

index | tr.digestivus | peptische aandoeningen | misselijkheid en braken | obstipatie | diarree | levercirose | hemorroïden | typen van ontlasting | START-STOPP criteria

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

NHG standaard - Misselijkheid en Braken bij gastro-enteritis

NHG standaard - Obstipatie

NHG standaard - Maagklachten


Naslagwerk en bronvermelding:


Huisarts & Wetenschap - Misselijkheid en braken

Farmacotherapeutisch kompas - misselijkheid en braken

Formularium - Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (393)

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w