Incontinentie (urge) en overactieve blaassyndroom:


Is nycturie de voornaamste klacht:

Overweeg bij nachtelijke overproductie van urine (wanneer dat blijkt uit het plasdagboek) om de vochtinname in de avond te beperken.

1x dd 4mg. Minder geschikt bij cognitieve stoornis of dementie. Zie ook STOPP criteria (130).Tolterodine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Urologische spasmolytica1x dd 5mg. Minder geschikt bij cognitieve stoornis of dementie. Zie ook STOPP criteria (130).Solifenacine

FTO  F. Koops / L. Bollen 03-2020


pagina 124

index | urogenitalis | urineweg infect. inleiding | urineweg infect. behandeling | mictieklachten bij mannen | BPH | urge incontinentie | acute blaasretentie | incontinentie bij vrouwen | vaginale klachten | blaaskatheters | START-STOPP criteria

Begrippen:

NHG standaard - Mictieklachten bij mannen


Naslagwerk en bronvermelding:


*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w