START - STOPP criteria diabetes mellitus

STOPP - criteria

STOPP J1 sulfonylureumderivaten met een langere werkingsduur en actieve metabolieten zoals glibenclamide en glimepiride, bij diabetes mellitus type 2 (kan duur van de hypoglykemie verlengen).


STOPP J2 thiazolidinedionen zoals pioglitazon bij patiënten met gedocumenteerd hartfalen (kan verergering van hartfalen geven).


STOPP J3 bètablokkers bij patiënten met diabetes mellitus die frequent hypoglykemie hebben (kan hypoglykemie maskeren).

START - criteria


index | endocrien | diabetes | stappenplan diabetes type II | hypoglycemie | DM in laatste levensfase | START-STOPP criteria | lab. onderzoek diabetes (laboratorium) | schildklier

pagina 330


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w