Erysipelas is een ontsteking van de huid en subcutis, ook via de lymfbanen voortschrijdend, gekenmerkt door een pijnlijke, warm aanvoelende scherp begrensde erythemateuze en oedemateuze huid, vaak gepaard gaande met hoge koorts (>39 °C), koude rillingen, algemene malaise, hoofdpijn en braken, en veroorzaakt door beta-hemolytische streptococcen (Lancefield groep A). De meest voorkomende lokalisatie is het onderbeen, maar erysipelas kan ook in het gelaat voorkomen.


Het betreft meestal een oppervlakkige infectie. Soms is de schade dieper en ernstiger en ontstaat een beeld dat in de richting van een necrotiserende fasciitis gaat (erysipelas necroticans). Diepe necrotische ulcera kunnen ontstaan; vooral indien tevoren reeds een marginale arteriële doorbloeding bestond. Door het oedeem kan de circulatie worden gehinderd; ook kunnen bullae ontstaan (erysipelas bullosa). De infectie kan in zeldzame gevallen levensbedreigend verlopen (Streptococcal toxic shock syndrome). Risicofactoren voor een ernstiger verloop zijn vooral comorditeit, zoals diabetes, nier- en leverfunctiestoornissen, obesitas, granulocytopenie (splenectomie), hart- en longproblemen, en oudere leeftijd.

Erysipelas foto voorbeeld

Zie voor behandeling bacteriële huidinfecties (220).

pagina 246

index | huid/wond | voorbeelden dermatologie | allergisch contacteczeem | angio oedeem | atopisch / constitutioneel eczeem | cellulitis | decubitus | ecthyma ulcus | erysipelas | erysipeloid |

erythema migrans | erythrasma | folliculitis | furunkel | herpes simplex | herpes zoster | impetigo bulbosa | impetigo vulgaris | intrigo (smetplekken) | karbunkel | mycosen | nummulair eczeem |

panaritium | paronychia | perianaal abces | pitted keratolysis | psoriasis | seborroïsch eczeem | sinus pilonidalis | behandeling

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Bacteriële huidinfecties

NHG standaard - Eczeem

NHG standaard - DermatomycosenNHG standaard - Psoriasis

Overzicht wondbehandeling producten - wondbedekkers.nl

Website voor huidziekten - huidziekten.nl

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w