BETEKENIS VAN DE CODERING

Groene stip:

Oranje stip:

Geen stip:

Zelfstandig voorschrijven en doseren door de verpleegkundig specialist. Het formularium geeft aan voor welke indicatie er zelfstandig mag worden voorgeschreven.

Alleen doseren door de verpleegkundig specialist. De dosering mag worden verhoogd of verlaagd of de medicatie mag door de verpleegkundig specialist worden gestaakt.

Alleen voorschrijven of medicatie staken door de verpleegkundig specialist op verzoek van de arts (de arts geeft ook de dosering aan). In Ysis de arts vermelden die de opdracht heeft gegeven.

Voorschrijven door de verpleegkundig specialist

pagina 540

index | richtlijnen  | diverse richtlijnen | correct voorschrijven | START criteria | STOPP criteria | medicatie review | voorschrijven door VS | afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden |

medisch rekenen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

ARCHIPEL


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN