Een equivalente dosis diazepam wordt verkregen door de dosis van de gebruikte benzodiazepineantagonist te vermenigvuldigen met een omrekenfactor.


Voorbeeld: 1 mg alprazolam komt overeen met 10 mg diazepam

Voorbeeld: 1 mg oxazepam komt overeen met 0,3mg diazepam dus 10mg oxzazepam komt overeen met 3mg diazepam
 

 

 


 


 
Bron: KNMP-Rekenhulp voor benzodiazepinen afbouw

Equivalent dosis benzodiazepine

Omrekenfactoren naar een equivalente dosis diazepam

Generieke naam

Omrekenfactor

Halfwaardetijd (T ½)

Alprazolam

10

12-15 uur, bij ouderen gem. 16 uur

Bromazepam

1

15-22 uur, bij ouderen langer.

Brotizolam

40

3-8 uur, bij ouderen 9 uur, bij gestoorde nierfunctie 7-8 uur, bij levercirrose 13 uur.

Chloordiazepoxide

0,5

9 uur, 40-50 uur (metabolieten); langer bij hoge leeftijd, gestoorde lever- of nierfunctie.

Clobazam

0,5

18-30 uur, metaboliet: ca. 50 uur.

Clorazepinezuur

0,75

42-96 uur.

Flunitrazepam

10

16-35 uur; van actieve metaboliet 23-33 uur.

Flurazepam

0,33

47-100 uur (desalkylflurazepam), 1 uur (hydroxyethylflurazepam).

Loprazolam

10

6-8 uur, 6-8 uur (metaboliet).

Lorazepam

5

12-16 uur.

Lormetazepam

10

10 uur (lormetazepam), bij ouderen iets langer. Zie link voor meer informatie.

Midazolam

1,33

2,1-3,5 uur, 0,8-1 uur (metaboliet). Zie link voor meer informatie.

Nitrazepam

1

gem. 30 uur, bij gestoorde leverfunctie of hoge leeftijd verlengd tot 40 uur.

Oxazepam

0,3

4-15 uur.

Prazepam

0,5

42-120 uur (desmethyldiazepam).

Temazepam

0,5

7-11 uur.

Zolpidem

1

2,4 uur, bij leverinsufficiëntie verlengd.

Zopiclon

1,33

5 uur, bij ouderen 7 uur, bij levercirrose tot 10 uur.


alpraz.

bromaz.

brotizol.

chloord.

clobaz.

clorazep.

diazep.

flunitr.

fluntraz.

lorazol

lorazep

lormetaz.

midazol.

nitrazep.

oxazep.

prazep.

temazep.

zolpidem

zopiclon

alprazolam


0,1

4
10

bromazepam

0,1


40
1

brotizolam

4

40

40

chloordiazepoxide0,5

clobazam0,5

clorazepinezuur0,75

diazepam

10

1

40

0,5

0,5

0,75


10

0,75

10

10

5

10

1,33

1

0,3

0,5

0,5

1

flunitrazepam10

flurazepam0,75

Loprazolam10

Lorazepam5

Lormetazepam10

Midazolam1,33

Nitrazepam1

Oxazepam0,3

Prazepam0,5

Temazepam0,5

Zolpidem1

Zopiclon1,33

Equivalent dosis van een benzodiazepine vergelijken (let op hier wordt geen rekening gehouden met de indicatie en de halfwaarde tijd)

Bron: Berekend vanuit de KNMP-Rekenhulp voor benzodiazepinen afbouw

pagina 513

index | richtlijnen | equivalent doseringen | equivalent dosis opiaten | equivalent dosis psychofarmaca | equivalent dosis benzodiazepine | equivalent antihypertensiva | equivalent dosis statine |

equivalent dosis subcutaan/oraal medicatie

Benzodiazepine calculator

De DDD is een maat voor de gemiddelde dosis die een volwassene van 70 kilogram krijgt voor de meest voorkomende toepassing van het middel. De DDD is vastgesteld door de World Health Organisation (WHO) en is de afkorting voor 'Defined Daily Dose'.


De DDD wordt ook wel "gemiddelde dagdosis" of "Doorsnee Dag Dosis" genoemd.


Voor elke soort benzodiazepine is de DDD vastgesteld. Zo kan elke dosis benzodiazepinen worden uitgedrukt in een aantal DDD's.


Met de DDD kan het benzodiazepinegebruik met één maat worden aangegeven. Ook als u verschillende benzodiazepinen gebruikt.  


Bijvoorbeeld: U gebruikt de benzodiazepinen temazepam en oxazepam.  U gebruikt 1 tablet van 50 mg oxazepam en 1 capsule van 20 mg temazepam voor het slapen. Dit komt overeen met 2 DDD's benzodiazepine.


Een ander voorbeeld: u gebruikt 1 tablet diazepam van 5 mg per dag.  Dit komt overeen met 0,5 DDD benzodiazepine.
Bron: KNMP-Rekenhulp voor benzodiazepinen afbouw

DDD benzodiazepine (= Defined Daily Dose)

Lijst met DDD's van veel voorkomende benzodiazepinen.

Af te lezen is hoeveel milligram van het middel overeenkomt met 1 DDD.

Alprazolam

Xanax

1 mg = 1 DDD

Bromazepam

Lexotanil

10 mg = 1 DDD

Brotizolam

Lendormin

0,25 mg = 1 DDD

Chloordiazepoxide


30 mg = 1 DDD

Clobazam

Frisium

20 mg = 1 DDD

Clorazepinezuur (di-k-zout)

Tranxene

20 mg = 1 DDD

Diazepam

Stesolid

10 mg = 1 DDD

Flunitrazepam

Rohypnol

1 mg = 1 DDD

Flurazepam

Dalmadorm

30 mg = 1 DDD

Loprazolam

Dormonoct

1 mg = 1 DDD

Lorazepam

Temesta

2,5 mg = 1 DDD

Lormetazepam

Noctamid

1 mg = 1 DDD

Midazolam

Dormicum

15 mg = 1 DDD

Nitrazepam

Mogadon

5 mg = 1 DDD

Oxazepam

Seresta

50 mg = 1 DDD

Prazepam

Reapam

30 mg = 1 DDD

Temazepam

Normison

20 mg = 1 DDD

Zolpidem

Stilnoct

10 mg = 1 DDD

Zopiclon

Imovane

7,5 mg = 1 DDD


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

ARCHIPEL


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN