Patiënten met verhoogd cardiovasculair risico: alleen indien niet-kwetsbaar, met levensverwachting >5 jaar, en met eGFR > 10 ml/min/1,73 m² (1)       Deze patiënten populatie is zeer klein in het verpleeghuis.

Patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten

  • Acuut coronair syndroom
  • Angina pectoris
  • Coronaire revascularisatie
  • TIA of beroerte
  • Symptomatische aorta-iliofemorale atherosclerose
  • Aorta-aneurysma
  • Claudicatio intermittens of perifere revascularisatie
  • Bij beeldvorming aangetoonde atherosclerotische stenose of ischemie

Patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico (2)

eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m² met ACR > 30 mg/mmol

eGFR 45-59 ml/min/1,73 m² met ACR > 3 mg/mmol

eGFR 10-44 ml/min/1,73 m²

Patiënten met hartfalen

HFrEF met linkerventrikelejectiefractie < 40%

1 Gebaseerd op de CVRM-richtlijn (2019), zie de details die als bijlage bij deze NHG-Standaard zijn opgenomen.

2 Zie de NHG-Standaard Chronische nierschade. ACR = albumine-creatinineratio

Bron: NHG richtlijnen diabetes type II (volledige tekst)