Cardio Vasculair Risico Management (= CVRM) voor patiënten met hart- en vaatziekten


Acetylsalicylzuur

1 dd 80mg (Voor direct effect: oplaaddosis 240mg). Denk aan maagbeschermer: indien ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar.


Clopidogrel

1 dd 75mg, o.a.bij intolerantie acetylsalicylzuur.

Losartan

1 dd 25-100mg Alleen als alternatief bij kriebelhoest door ACE-Remmer. Zie lab onderzoek (600).

Lisinopril


1 dd 5-20mg. Clcr 30-50ml/min: aanvangsdosering max 5mg per dag, op geleide van effect tot max. 40mg/dag. Clcr 10-30ml/min: aanvangsdosering max 2,5mg per dag, op geleide van effect tot max. 40mg/dag. Zie lab onderzoek (600).


Metoprolol succinaat (retard)

Onderhoudsdosering 200mg 1dd. Indien metoprolol uit de buffer, overbrug met 2dd metoprololtartraat.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

TrombocytenaggregatieremmersGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bèta-blokkerGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ACE-remmer

Statine


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

ARB (Angiotensine Receptor Blokker / Angiotensine-II-antagonist)Pantoprazol

20mg onderhoudsdosering bij profylaxe ulcus en erosies acetylsalicylzuur gebruik. Kiezen als het niet moet worden gemalen.


Esomeprazol

20mg onderhoudsdosering bij profylaxe ulcus en erosies acetylsalicylzuur gebruik. Kiezen als medicatie moet worden gemalen. Versterkt de werking van acenocoumarol of fenprocoumon.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Maagbeschermer (bij acetylsalicylzuur gebruik, bij patiënten ouder dan 80 jaar of bij risicofactoren en ouder dan 70 jaar)Stappenplan voor patiënten met HVZ

Systolische bloeddruk > 140 of overwegen na TIA of CVA

Start trombocyetenagregatieremmers; acetylsalicylzuur of clopidogrel, tenzij orale antistolling of bloedig CVA. Denk ook aan eventuele maagbeschermer!

Bij overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur, start clopidogrel.


Coronaire ziekte

LDL > 2,5

Symptomatisch coronairlijden of doorgemaakt hartinfarct

Antihypertensiva zie hoofdstuk hypertensie (012)

 

Bèta-blokker ongeacht de hoogte van de bloeddruk


ACE-remmer ongeachte de hoogte van de bloeddruk (bij kriebelhoest ARB)


Statine ongeachte de hoogte van het cholesterol


Statine volgens stappenplan bepaling statine keuze en dosering (onder aan deze pagina)


TIA of onbloedig CVA

Clopidogrel (tenzij orale antistolling)


en / of

Coronaire revascularisatie, hart infarct of hartfalen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool - Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)


Naslagwerk en bronvermelding:

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht


Vermijdbare interacties bij voorschrijven:


pagina 017

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht
Start met simvastatine 40mg/dag (of lager bij geringe LDL verhoging)

Switch naar atorvastatine 2- of 40mg/dag of rosuvastatine  10 of 20mg per dag

Stap 1

Verhoog atorvastatine tot max. 80mg/dag of rosuvastatine  tot max. 40mg per dag

Overweeg verwijzing naar specialist indien LDL< 2,5 niet wordt bereikt

Stap 2

Stap 3

Stap 4

10mg, 20mg, 40mg, 60mg of 80mg 1 dd ‘s avonds geven. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).


10mg, 20mg, 40mg of 80mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).

5mg, 10mg, 20mg of 40mg 1 dd. 3 maandelijkse lab tot streefwaarde bereikt, daarna jaarlijks controle. Zie lab onderzoek (612).


Omdat de activiteit HMG-CoA-reductase rond middernacht het hoogst is, wordt geadviseerd cholesterolsyntheseremmers met een halfwaardetijd van 4 uur of korter (simvastatine) 's avonds in te nemen. Atorvastatine en rosuvastatine kunnen op elk moment van de dag worden ingenomen. Zie ook richtlijnen - equivalentdosering statines (515).

Simvastatine

Atorvastatine

Rosuvastatine

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

StatineBij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

Stappenplan keuze maken voor statine

Statine


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 16-6-2021 (10.46)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND