pagina 009

TRACTUS CIRCULATORIUS

010 acuut coronair syndroom  

011 stabiele angina pectoris

012 hypertensie

013 atriumfibrilleren

014 acuut hartfalen

015 chronisch hartfalen

016 CVRM voor patiënten zonder HVZ

017 CVRM voor patiënten met HVZ

018 CVA

019 perifere vaatproblematiek


ACHTERGROND INFORMATIE

030 START-STOPP criteria

040 antihypertensiva overzicht

VERWIJZINGEN BINNEN DEZE WEBSITE

515 richtlijnen - equivalentdosering statines

702 werkvoorraad medicatie

index | tr.circulatorius | acuut coronair syndr. | stabiele angina pectoris | hypertensie | atriumfibrilleren | acuut hartfalen | chronisch hartfalen | CVRM zonder HVZ | CVRM met HVZ | CVA |

perifere vaatproblematiek | START-STOPP criteria | antihypertensiva overzicht

EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 16-6-2021 (10.46)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND