pagina 910

index | FTO  | FTO afspraken | FTO thema gebieden per SO | jaarplanning FTO Archipel | FTO notulen maken | Kahoot maken | FTO archief recent | FTO archief oud

FARMACOTHERAPEUTISCH OVERLEG (FTO)

912 FTO afspraken

911 FTO thema gebieden per SO

914 jaarplanning FTO Archipel

915 FTO notulen maken

916 Kahoot maken

917 FTO archief recent

918 FTO archief oud

FTO DOCUMENTEN

Planning + handleiding FTO 2022

FTO vakgroep artsen Archipel 2022

STRIP-methode

Systematic Tool To Reduce Inappropriate Prescribing

JAARPLAN

Jaarplan 2023

Word document van het jaarplan FTO groep Archipel

Planning + handleiding FTO 2023

FTO vakgroep artsen Archipel 2023

DOWNLOADS

Handleiding polyfarmacie 2015

Word document polyfarmacy tips voor een presentatieINDEX

RICHTLIJNEN

EXTERNE LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten