Start en stoptijden van een recept:

Let er goed op wanneer een moet starten. Standaard start een middel uit de werkvoorraad per direct en een middel niet uit de werkvoorraad per weeklevering, maar dit is niet altijd het geval.


Probeer zoveel mogelijk te starten per weeklevering en gebruik te maken van GDS middelen (zie  hier).


De starttijd en de datum van starten kun je instellen bij (1) Klik hiervoor in het veld.


De eerste gift van een middel is dan na het tijdstip van voorschrijven als je op nu klikt (2)


Als je wilt dat een middel nog wordt gegeven terwijl die tijd al is verstreken (bijvoorbeeld een antibiotica) dan kun je de tijd van voorschrijven beperkt terug zetten. De tijd die je kunt terug zetten is maximaal 5 uur (3)


Als je geneesmiddelen voorschrijft, kan dit dan tot maximaal 5 uur na het start tijdstip nog worden afgetekend.


Bijvoorbeeld je schrijft op maandag om 10:00 uur een voorschrift dat zegt om 8:00 uur ciprofloxacine geven. Dan kan dit nog op dezelfde dag worden uitgegeven tot 13:00 uur (8:00 + 5 uur). Je moet dan wel de voorschrijftijd naar 8 uur zetten (3)


Een stoptijd kun je bij (4) aangeven als er is gekozen voor tijdelijk (5)


Indien op een werkdag de medicatie vóór 12 uur in Medimo staat wordt deze dezelfde werkdag automatisch geleverd (dit geld natuurlijk alleen voor medicatie niet in de werkvoorraad).


Indien de medicatie na 12 uur of in een weekend in Medimo staat wordt deze de eerst volgende werkdag geleverd.


Is het starten van deze medicatie eerder noodzakelijk, dan moet de voorschrijver zelf de apotheek bellen voor een spoedlevering!


Zie verder de levering van medicatie op deze pagina’s.

1

2

3

5

4

Codes:

Bij het voorschrijven van medicatie verschijnt er voor ieder voorschrift een letter (1):


C=continu (medicatie loopt door zonder einddatum)

T=tijdelijk (recept heeft een einddatum)

Z=zo nodig (wordt alleen zo nodig gegeven)

S=schema (handmatig) (zie handmatig schema)

1

Start en stoptijden:

Bij het voorschrijven van medicatie verschijnt er achter ieder voorschrift een starttijd (1).


Middelen die niet per direct starten krijgen tijdelijk een groen merkteken en middelen die in de toekomst een stop datum hebben krijgen een rood merkteken (2).
1

2

pagina 825

index | medimo | recept maken | recept (nieuwe) patiënt | formularium of taxe? | begrippen | start- en stoptijden | tabletten en capsules | crèmes en zalven | vloeistoffen |

medicatie voor pomp | pleisters | zo nodig medicatieINDEX

RICHTLIJNEN

EXTERNE LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

RECEPT MAKEN

INSTELLINGEN

OPTIES IN RECEPT


RECEPT INFORMATIE


LEVERING MEDICATIE