Update (L. Bollen) 12-2019


Frequentie

Bepaling

Opmerking

1x 12 maanden

Algemeen:

 • Albumine

Nierfunctie:

 • Kalium
 • Kreatinine
 • MDRD (eGFR/CKD-EPI)
 • Natrium

Leverenzymen:

 • Alkalisch fosfatase
 • ALAT
 • ASAT
 • yGT
 • Lactaatdehydrogenase

Medicatiespiegel:

 • Fenytoïne

Bij situaties waarin het evenwicht tussen de totale en de vrije fractie is verstoord, zoals bij nier- of leverziekte of hypoalbuminemie en bij interacties met geneesmiddelen die fenytoïne uit de eiwitbinding kunnen verdringen, ook de bepaling van de concentratie vrij fenytoïne overwegen.

Eenmalig

Glucose nuchter

Op afdeling door zorg te prikken.

Bij patiënten met DM kan hyperglykemie voorkomen.

Fenytoïne (onderhoudsprotocol)

index | laboratorium medicatie | laboratorium protocollair | farmacogenetisch laboratorium onderzoek


pagina 622


INDEX


RICHTLIJNEN

EXTERNE LINKS

FTO

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten