Druppels

Bij een infuus wordt uit gegaan van 20 druppels per milliliter waterige vloeistof. Sondevoeding gaat meestal met 16 druppels per milliliter. Door de constante dikte en samentrekkingskracht van een vloeistof is een druppel een betrouwbare maat. Het wordt zelfs in laboratoria gebruikt als volumemaat!


Zuurstof berekenen

Op basis van de inhoud en de druk van een cilinder met zuurstof kun je vervolgens bepalen hoeveel tijd de cilinder nog bruikbaar is. De inhoudsmaat en de druk van de cilinder zijn bepalend voor de zuurstof voorraad. De inhoudsmaat betreft de cilinder zelf en de druk staat aangegeven op de manometer op de fles.


De druk wordt gemeten in “Bar” (1 Bar = 1000 mBar). 1 Bar = 1 atmosfeer.

In een gascilinder zit gas meestal zuurstof (O2).  Met een formule wordt dit berekend:

De druk (Bar) x de inhoud van de fles (cilinder) = hoeveelheid zuurstof in de fles (liter).


Zuurstof berekenen voorbeeld

Cilinderinhoud 10 liter. Manometer geeft aan 20 Bar. De patiënt krijgt 4 liter zuurstof per minuut.

Hoeveel minuten kan de patiënt de zuurstoffles nog gebruiken?

Aanwezig zuurstof: 10 x 20 = 200 liter.

Verbruik:  200 liter gedeeld door 4 liter = 50 minuten

De patiënt kan de fles nog 50 minuten gebruiken.

Voorbeelden van medisch rekenen:

pagina 555

index | richtlijnen  | diverse richtlijnen | START criteria | STOPP criteria | medicatie review | afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden | medisch rekenen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

FTO


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN