Zorg dat de volgende gegevens aanwezig en in het dossier bijgewerkt zijn:Medicatie review voorbereiden

Zorg dat het behandelplan correct is ingevuld:


G. Van Laere 12-2020


Voorbeeld van een behandelplan:


VOORBEELD BEHANDELPLAN


Probleem

Doel

Actie

S

Diabetes type 2

CVRM + bloedsuikers binnen normaalwaarde houden

Metformine + gliclazide

1x / 3 maanden lab nuchter glucose

1x / jaar lab HbA1c + MDRD


Myocard infarct

CVRM

Metoprolol + acetylsalicylzuur + simvastatine + pantoprazol


Hypertensie

CVRM

Lisinopril + hydrochloorthyazide

1x / 3 maanden pols en tensie meten

1x / 6 maanden lab MDRD + Na + K + kreatinine


Obstipatie

Obstipatie voorkomen

Movicolon


Pijnklachten rug t.g.v. wevelfractuur

Pijnbestrijding

Oxycodon + Movicolon


Risico op vitamine D deficiëntie en osteoporose

Osteoporose en spierzwakte voorkomen

Colecalciferol + calcium + alendroinezuur (gestart 11-2019)


Verhoogd risico op influenza

Influenza besmetting voorkomen

Jaarlijks influenza vaccinatie

P

Depressie

Stemming verbeteren

Nortriptyline

1x / 6 maanden spiegel nortriptyline bepalen.

Omgangsplan psycholoog

Besteed vooral aandacht aan de volgende combinaties van problemen en geneesmidelen:

Probleem:

Niet vergeten toe te voegen of te controleren:

Atriumfibrilleren

Antistolling (rivaroxaban) en eventueel betablokker, calciumantagonist en/of digoxine.

CVA (niet bloedig)

Clopidogrel.

Diabetes

Statine naast diabetes medicatie.

Digoxine gebruik

Is dit middel in de laagst mogelijke dosering voorgeschreven?

Hart en vaatziekten

Acetylsalicylzuur (of op indicatie clopidogrel) + statine (+ zo nodig protonpomremmer).

Hartfalen

ACE-remmer (of op indicatie ARB) + betablokker.

CVA + peptische aandoening

Clopidogrel + pantoprazol.

Medicatie malen + protonenpomremmer

Esomeprazol gebruiken.

Medicatie malen + CVA + peptische aandoening

Clopidogrel + lansoprazol.

Morfine gebruik

Laxeermiddel (Movicolon of lactulose) en eventueel antipsychoticum en anti-emetica (domperidon).

NSAID gebruik

Protonpompremmers (pantoprazol, esomeprazol of lansoprazol)?

Osteoporose

Colecalciferol (+ zo nodig calcium + alendroinezuur).

Ouderen

Colecalciferol voorgeschreven?

Rivaroxaban gebruik

Juiste dosering bij de nierfunctie van patiënt?

Steroiden voor de huid

Is er naast de steroïden ook een indifferente zalf/crème voorgeschreven?

Controleer van de voorgeschreven medicatie:


Onder het “probleem” alle relevante diagnoses vermelden, bij de “actie” de medicatie, lab onderzoek en het lichamelijk onderzoek vermelden. Geen doseringen van medicatie in het behandelplan vermelden! Dit is altijd terug te vinden in Medimo.

Houd het plan kort en bondig, dat maakt het overzichtelijk.

pagina 534

index | richtlijnen  | diverse richtlijnen | correct voorschrijven | anticholinerge bijwerkingen van geneesmiddelen | START criteria | STOPP criteria | medicatie review | voorschrijven door VS |

afkortingen recept | off label | reden voorschrijven melden | medisch rekenen


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

ARCHIPEL


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN