pagina 512

index | richtlijnen | equivalent doseringen | equivalent dosis opiaten | equivalent dosis psychofarmaca | equivalent dosis benzodiazepine | equivalent antihypertensiva | equivalent dosis statine |

equivalent dosis subcutaan/oraal medicatie

Wiki.psychiatrienet.nl

Hier vind je zeer handige switch  en equivalent tabellen voor alle soorten psychofarmaca.

Switch-tabel antidepressiva

Switch-tabel stemmingsstabilisatoren

Switch-tabel antipsychotica

Geeft doseringsadvies voor het omzetten van een type antidepressivum naar een ander type antidepressivum.

Geeft doseringsadvies voor het omzetten van een type stemmingsstabilisator naar een ander type stemmingsstabilisator .

Geeft doseringsadvies voor het omzetten van een type antipsychoticum naar een ander type antipsychoticum.

Equivalent dosis psychofarmaca


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

ARCHIPEL


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN