Switchen tussen VKA (Vitamine K antagonist) en DOAC

omzetten VKA (Vitamine K antagonist) naar DOAC

acenocoumarol DOAC

Laatste INR ≤ 4,0

Dag 0: Stop acenocoumarol

Dag 1: Start DOAC

acenocoumarol DOAC

Laatste INR > 4,0

Dag 0: Stop acenocoumarol

Dag 2: Start DOAC

fenprocoumon DOAC

Laatste INR ≤ 4,0

Dag 0: Stop fenprocoumon

Start DOAC als INR < 2,0**

fenprocoumon DOAC

Laatste INR > 4,0

Dag 0: Stop fenprocoumon

Start DOAC als INR < 2,0**

* Geldt voor dabigatran, rivaroxaban en apixaban

** Controleer INR 2-3 x per week


Bron: hetcat.nl

omzetten DOAC naar VKA (Vitamine K antagonist)

Dabigatran VKA

Nierfunctie ≥ 50 ml/min

Start VKA's volgens schema trombosedienst

Stop Dabigatran bij INR ≥ 2,0*

Dabigatran VKA

Nierfunctie < 50 ml/min

Start VKA's volgens schema trombosedienst

Stop Dabigatran bij INR ≥ 1,8*

Rivaroxaban / apixaban / edoxaban


Start VKA's volgens schema trombosedienst

Stop Rivaroxaban / apixaban / edoxaban als de INR** een therapeutische waarde heeft

* Controleer INR 2-3 x per week

** N.B. Bepaal INR vlak voordat de dosis rivaroxaban / apixaban / edoxaban is ingenomen! De DOAC beïnvloedt de INR.Bron: hetcat.nl

G. van Laere 12-2021


Vit. k antagonist omzetten naar DOAC Stappenplan:

index | richtlijnen | richtlijnen antistolling | instellen van VKA | switchen tussen VKA en DOAC | HAS-BLED score | CHADS-VASC SCORE score

pagina 505


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

FTO


INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

EQUIVALENT DOSERINGEN


NIERFUNCTIE STOORNIS

MENGEN VAN MEDICATIE

RICHTLIJNEN ANTISTOLLING


DIVERSE RICHTLIJNEN