Instellen van VKA (Vitamine K antagonist)

Zie richtlijn en website Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor het doseren van coumarinederivaten

Zie ook Handelwijze bij INR onder en boven de therpeutische ranges van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (PDF).


startdoseringen VKA (Vitamine K antagonist)


acenocoumarol 1 mg

fenprocoumon 3 mg


≤ 70 jaar

relatieve contra-indicatie of > 70 jaar

≤ 70 jaar

relatieve contra-indicatie of > 70 jaar

eerste dag

6 mg

2 mg

12 mg

6 mg

tweede dag

4 mg

2 mg

6 mg

3 mg

derde dag

2 mg

1 mg

3 mg

1,5 mg

G. van Laere 08-2021


index | richtlijnen | richtlijnen antistolling | instellen van VKA | switchen tussen VKA en DOAC | HAS-BLED score | CHADS-VASC SCORE score

pagina 504


LABORATORIUM

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

EXTERNE LINKS

RICHTLIJNEN

FTO

INDEX

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen


Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

klik hier voor zoek opdrachten