COVID-19 vaccinatie

Via de site van verenso en RIVM kun alles vinden over COVID vaccinaties. Klik daarvoor op de linkjes.

Er is ook een samenvatting van een Webinar over COVID vaccinaties (van het RIVM, NHG en LHV), deze is in PDF formaat.

Zie voor meer informatie de pagina COVID-19 (tr.respiratorius) (078).G. van Laere 01-2021


index | overzicht preventieve zorg | influenzavaccinatie | pneumokokkenvaccinatie | tetanusvaccinatie | COVID19 vaccinatie


pagina 484

Bij patiënten die antistollingsmedicijnen gebruiken is de toediening van een COVID-19 vaccinatie iets dat met passende zorgvuldigheid moet gebeuren en we willen u daarom graag attenderen op de richtlijn die het RIVM hiervoor heeft opgesteld. Paragraaf 4.4 van deze richtlijn is gewijd aan patiënten met een verhoogd bloedingsrisico.


COVID-19 vaccinatie richtlijn, tekst uit paragraaf 4.4 (versie 15-02-2021):

Toediening van LMWH of DOAC en moment van vaccinatie:


Eenmaal daagse dosering van LMWH of DOAC:

Bij eenmaal daagse dosering van DOAC of LMWH minimaal 6 uur ná de laatste inname van de DOAC of LMWH-injectie vaccineren. Indien een patiënt ’s avonds de DOAC of LMWH neemt, kan de ochtend erna worden gevaccineerd. Indien een patiënt ’s ochtends de DOAC of LMWH neemt, dan moet er minimaal 6 uur na deze ochtenddosis worden gevaccineerd.

Na de vaccinatie minimaal 2 minuten afdrukken zonder te wrijven.


Tweemaal daagse dosering van LMWH of DOAC:

Bij tweemaal daagse dosering van DOAC of LMWH moet de vaccinatie 1 uur vóór de volgende inname van de DOAC of de LMWH-injectie worden uitgevoerd. Bij vaccineren in de ochtend betekent dit dat de ochtenddosis DOAC of LMWH moet worden uitgesteld en pas kan worden ingenomen of geïnjecteerd tot minimaal 1 uur ná de COVID-19-vaccinatie. Bij vaccineren in de middag moet minimaal 6 uur na de ochtenddosis DOAC of LMWH worden gevaccineerd. Na de vaccinatie minimaal 2 minuten afdrukken zonder te wrijven.


DOAC of de LMWH korter dan 6 uur geleden gehad én patiënt is al op de vaccinatielocatie:

Indien een patiënt de DOAC of de LMWH korter dan 6 uur geleden voordat de vaccinatie moet plaatsvinden heeft genomen op het moment van vaccinatie, of indien hij/zij een combinatie van TAR en DOAC of LMWH gebruikt, kan er wel gevaccineerd worden.

Idealiter wordt een interval van 6 uur aangehouden, maar het is onwenselijk om de patiënt een nieuwe vaccinatieafspraak te laten maken. In deze situatie is langer afdrukken noodzakelijk: na de vaccinatie afdrukken gedurende minimaal 10 minuten, zonder te wrijven.


Tijdstip laatste dosis DOAC of LMWH onbekend én patiënt is al op de vaccinatielocatie:

Indien een patiënt niet meer weet wanneer de laatste dosis DOAC of LMWH is genomen, kan er wel gevaccineerd worden. Idealiter wordt een interval van 6 uur aangehouden, maar het is onwenselijk om de patiënt een nieuwe vaccinatieafspraak te laten maken. In deze situatie is langer afdrukken noodzakelijk: na de vaccinatie afdrukken gedurende minimaal 10 minuten, zonder te wrijven.

 Bron: De hele richtlijn van het RIVM kunt u hier inzien

COVID-19 vaccinatie bij patiënten met antistollingmedicatie


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w