Stappenplan:

Voor iedere patiënt die wel of geen griepvaccinatie wil hebben moeten de volgende stappen worden verricht in Ysis:


1/ Maak een melding in het behandelplan:


2/ Vink het label “griepvaccinatie” aan in Ysis. Dit label wordt gebruikt om een telling te maken van het aantal vaccins wat nodig is in de vaccinatie periode.


3/ Verwijder de griepvaccinatie uit Medimo, indien deze hier vermeld staat.


4/ Zodra het vaccin is gegeven, maak dan een decursus aan met de melding: “infuenzavaccinatie is gegeven” en klik de episode “Preventieve geneeskunde” aan. (De afdeling zorgt voor een lijst van mensen die daadwerkelijk zijn gevaccineerd, de arts voert die gegevens in Ysis in).


Indien men geen vaccinatie (meer) wil geven, zet de label griepvaccinatie uit en vermeld in het behandelplan:

Influenzavaccinatie

L. Bollen, A. Harteloh, P. van Roosmalen, G. van Laere 09-2020


Het recept voor een griepvaccinatie wordt vanaf heden (augustus 2020) niet meer in Medimo gezet. Er behoeft ook geen recept voor te worden gemaakt. Wel komt er een melding in Ysis. Zie stappenplan hiernaast. Een bestaand recept moet dan ook worden verwijderd.


De beste tijd om de griepprik te geven is volgens het RIVM elk jaar tussen half oktober en half november. Binnen de vakgroep artsen wordt jaarlijks een datum voor de eerste gift afgesproken.

index | overzicht preventieve zorg | influenzavaccinatie | pneumokokkenvaccinatie | tetanusvaccinatie | COVID19 vaccinatie


pagina 481


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w