Haloperidol

Scopolaminebutyl

20-60mg / 24 uur s.c.Dosering 20 mcg per keer of infusie 60-120 mcg per 24 uur.

Voor het mondslijmvlies, hechtende zalf.


Oralbalance / Biotene

Dosering 0,5-2 mg elke 30 min tot effect optreed; onderhoud 1-5 mg per 24 uur (max. 10 mg per 24 uur).

Complicaties in de palliatieve fase

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Onrust:Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Slijmvorming:Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Mond bevochtiging:Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 464

index | terminale zorg | palliatieve sedatie | intemitterende toediening | misselijkheid en braken | complicaties | DM in de laatste levensfase (diabetes) | palliatieve sedatie v/s euthanasie


Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (401)

Formularium - Pijn nociceptief (136)

Formularium - Pijn neuropatisch (138)


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w