Metoclopramide

3 dd 10 mg p.o.; bij onvoldoende effect kunnen hogere doseringen (40-100 mg/dag p.o., supp, s.c. of i.v.) worden overwogen.

Domperidon

3-4 dd 10-20 mg p.o. of 3-4 dd 60-120 mg supp.


Haloperidol

2 dd 1-2 mg p.o./Buccaal (druppelvloeistof) of 2 dd 0,5 mg s.c. of i.v. of 1-2 mg/24 uur s.c. of i.v.Dexamethason

1 dd 4-8 mg p.o., s.c. of i.v.
Indien psychische factoren mede een rol spelen, kunnen alle bovengenoemde middelen (serotonine antagonisten) gecombineerd worden met oxazepam 3 dd 10 mg p.o. of lorazepam 1-2 mg p.o. of i.v. Zie ook Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF).

Levomepromazine

1 dd 6,25-12,5 mg p.o. a.n. of 3,12-6,25 mg s.c. (als monotherapie), kan ook (verdund) in de wangzak worden toegediend.

Olanzapine

1-2 dd 5 mg (als monotherapie).

serotonine-antagonisten

Ondansetron

2 dd 8 mg p.o. of 1 dd 16 mg supp., in principe in combinatie met dexamethason 1 dd 4-8 mg p.o. of 1 dd 16 mg supp.
Granisetron

2 dd 1 mg p.o., in principe in combinatie met dexamethason 1 dd 4-8 mg p.o. of 1 dd 16 mg supp.
Stap 1:   

Start met:

Stap 2:   

Bij onvoldoende effect start met :

Stap 3:   

Bij onvoldoende effect start met:  

Stappenplan misselijkheid en braken in de palliatieve fase

Argumenten voor metoclopramide: meer ervaring, onderbouwd door onderzoek bij patiënten in de palliatieve fase.

Argumenten voor domperidon: vermoedelijk even effectief, maar minder kans op centrale bijwerkingen (extrapyramidale bijwerkingen, acathisie = motorische onrust, dystonie, sufheid).

Zie ook Misselijkheid en braken in de palliatieve fase.


Stappenplan

misselijkheid en braken

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 2:Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 3:Stap 1:Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 463

index | terminale zorg | palliatieve sedatie | intemitterende toediening | misselijkheid en braken | complicaties | DM in de laatste levensfase (diabetes) | palliatieve sedatie v/s euthanasieNaslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (401)

Formularium - Pijn nociceptief (136)

Formularium - Pijn neuropatisch (138)


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w