Midazolam

Dosering zie uitleg hier boven.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 1:

Start bolus midazolam 10mg s.c. gevolgd door een onderhoudsdosering 1,5-2,5 mg/uur s.c.  (=36-60mg/24uur)*

Bij onvoldoende effect van de onderhoudsdosering:

 * Bij risicofactoren (patiënten >60 jaar, gewicht <60kg, ernstige nier of leverfunctiestoornissen, sterk verlaagd serumalbumine en/of  co-medicatie die kan leiden tot versterkte sedatie):

Indien de onderhoudsdosering >20mg/uur, dan doorgaan naar terminale sedatie - stap 2

 Levomepromazine

Dosering zie uitleg hier boven.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Stap 2:

Levomepromazine toevoegen: Start bolus 25mg levomepromazine s.c., Gevolgd door een onderhoudsdosering  0,5-8mg/uur s.c. in combinatie met midazolam. Zo nodig na 2 uur een bolus van 50mg levomepromazine s.c. Cave irritatie van de huid. Na 3 dagen van doseren i.v.m. stapelen de dosis halveren.
Definitie

Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase.

Sedatie kan continu, kortdurend (uren tot een dag) of intermitterend worden toegepast. Kortdurende of intermitterende sedatie kan worden ingezet voor het creëren van een time-out of in afwachting van het effect van behandeling van een symptoom.


Doel

Het bereiken van maximaal comfort van de patiënt in de stervensfase.

De mate van bewustzijnsdaling die hiervoor tijdens de sedatie noodzakelijk blijkt te zijn, varieert van oppervlakkig tot diep.


Palliatieve sedatie wordt niet toegepast:


Indicatie

Ondraaglijk lijden als gevolg van één of meerdere onbehandelbare (refractaire) symptomen (vaak: pijn, kortademigheid en/of delier).

Een symptoom is of wordt refractair wanneer geen van de conventionele behandelingen (voldoende snel) effectief zijn en/of deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen.

Vaak is er sprake van een (niet-lineaire) optelsom van verschillende dimensies van een symptoom en/of van verschillende symptomen, die leidt tot een voor de patiënt ondraaglijk lijden.

Oorzaken en aspecten van ernstig lijden moeten zorgvuldig worden beoordeeld en, indien mogelijk en gewenst, behandeld.


Voorwaarden

Palliatieve sedatie is een beslissing van de arts en geen primaire keuze van de patiënt.

NB In acute situaties (dreigende verstikking, bloeding) wordt palliatieve sedatie ingezet zonder overleg vooraf.Voorlichting en begeleiding

Bespreek met de patiënt (indien mogelijk) en met de naasten de overwegingen voor de palliatieve sedatie en de uitvoering ervan. Geef daarbij altijd aan dat:


Organisatie en coördinatie zorg

  1. de lichamelijke verzorging (verzorging van mond, wond en stoma, behandelen van reutelen, bij langer durende sedatie: preventie van decubitus en obstipatie)
  2. hoe, door wie en wanneer effect van de palliatieve sedatie wordt vastgesteld
  3. bereikbaarheid van de behandelend arts
  4. eventuele veranderingen in dosering en gebruikte middelen
  5. wanneer de behandelend arts de patiënt bezoekt (minimaal éénmaal daags)


Uitvoering

Bron: oncoline (website is opgeheven)

Zie ook formularium: palliatieve sedatie versus euthanasie (401)

Palliatieve sedatie achtergrond informatie


Palliatieve sedatie


LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis midazolam 2,5mg (=0,5ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22ml in de venflon achter en komt dus maar 0,28ml (=1,4mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 5mg = 1ml) er komt dan 0,78ml (=3,9mg) subcutaan.

LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

LET OP! Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis morfine 5mg (=0,5ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22ml in de venflon achter en komt dus maar 0,38ml (=3,8mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 10mg = 1ml) er komt dan 0,78ml (=7,8mg) subcutaan.

Morfine


Doorbraakpijn en palliatievezorg 5-10mg 6dd im. of sc. Per keer max 20mg i.m. Bij doorbraakpijn zo nodig 1/6e of 15% van de dagdosering. Bij nierfunctiestoornis kan actieve metaboliet stapelen.Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijnbestrijding in de palliatieve fase:LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

pagina 461

index | terminale zorg | palliatieve sedatie | intemitterende toediening | misselijkheid en braken | complicaties | DM in de laatste levensfase (diabetes) | palliatieve sedatie v/s euthanasie


Naslagwerk en bronvermelding:

*

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase - Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF)

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - Palliatieve sedatie versus euthanasie (401)

Formularium - Pijn nociceptief (136)

Formularium - Pijn neuropatisch (138)


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w