Midazolam

Dosering zie uitleg hier boven.

Lorazepam inj. vloeistof

Clonazepam

Diazepam

Dosering zie uitleg hier boven.

Dosering zie uitleg hier boven.

Dosering zie uitleg hier boven.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bij een zeer korte levensverwachting (<24 uur), bij praktische problemen met de inzet van een pomp en bij kort durende of intermitterende sedatie kan gekozen worden voor een andere wijze van toediening en/of andere middelen:

Intermitterende toediening

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase (PDF) Samenvatting richtlijn misselijkheid en braken in de palliatieve fase.

Oncoline - Richtlijnen voor de oncologische zorg onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

Pallialine - Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.


Naslagwerk en bronvermelding:

Expertise Centrum Euthanasie - Advies en hulp bij het levenseinde.

Formularium - palliatieve sedatie versus euthanasie (401)

Formularium - pijn nociceptief (136)

Formularium - pijn neuropatisch (138)


Oxazepam

Dosering zie uitleg hier boven.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

LET OP! 2) Bij het geven van een kleine dosis midazolam 2,5mg (=0,5ml) via een venflon naaldje, blijft een substantiële hoeveelheid achter in de ruimte van de venflonnaald. Van de 0,5ml blijft (alleen) bij de eerste gift 0,22ml in de venflon achter en komt dus maar 0,28ml (=1,4mg) subcutaan. Dit is op te lossen door eerste gift altijd hoger te doseren (bijvoorbeeld 5mg = 1ml) er komt dan 0,78ml (=3,9mg) subcutaan.

LET OP! 1) Altijd voorschrijven in milliliters in Medimo! Zie hier de afspraken die we gemaakt hebben in de vakgroep (832).

pagina 392

index | terminale zorg | palliatieve sedatie | intemitterende toediening | misselijkheid en braken | complicaties | DM in de laatste levensfase (diabetes) | palliatieve sedatie v/s euthanasie
EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND