index | terminale zorg | palliatieve sedatie | intemitterende toediening | misselijkheid en braken | complicaties | DM in de laatste levensfase (diabetes) |  palliatieve sedatie v/s euthanasie


pagina 390

TERMINALE ZORG

391 palliatieve sedatie

392 intemitterende toediening

393 misselijkheid en braken

394 complicaties

316 DM in de laatste levensfase (diabetes)

395 euthanasie


Voor pijn zie:

(HOOFDSTUK NEUROLOGICUS)

136 pijn nociceptief

138 pijn neuropatisch

ACHTERGROND INFORMATIE

401 palliatieve sedatie versus euthanasie

501 mengen van medicatie (richtlijnen)


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND