Bij inname van giftige stoffen is navraag voor advies mogelijk bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Naast deze website heeft het centrum veel meer klinisch toxicologische informatie beschikbaar.

Bel voor informatie en advies, dag en nacht: 030 - 274 88 88

Naloxon

Antidotum tegen opioïden Bij intoxicaties: 0,4mg, zn na 2-3 min. herhalen.

Antagoneert centrale effecten benzodiazepinen 0,2mg (= 2ml) i.v. in 15 sec. Herhalingsdosis 0,1mg (= 1ml) na 1 min. Tot maximaal 1mg (=10ml)


Flumazenil

Glucagon

Sc. of im., 1 mg per keer, zo nodig na 10 min herhalen.

Glucose inj. opl 50% 100ml flac.

Iv, 10 ml (= 5mg) per keer, bij onvoldoende respons op glucagon. Zie hier (315) voor meer achtergrond informatie.

Adrenaline

0.2-0.5 mg per keer, zo nodig elke 5-15 min herhalen, max. 1 mg per dosis, im of sc.

Clemastine

2mg iv. (werking vrijwel direct) of im. (Werking na 45-60 min.), zo nodig herhalen na 15 min.


Zeer langzaam toedienen! (2-3 min / ampul).

Intoxicaties

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Opioïden intoxicatieGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Benzodiazepinen intoxicatieGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

(Dreigend) hypoglycemisch comaGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen bij een acute en ernstige allergische reactieInname van giftige stoffen

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Toxicologie.org - Deze site is bedoeld voor apothekers en artsen die tijdens hun beroepsuitoefening te maken hebben met de behandeling van geïntoxiceerde patiënten.

Antigifcentrum.be - Geeft een opsomming van ingenomen middelen en daarover een advies.


Naslagwerk en bronvermelding:

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert en adviseert professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen.

index | intoxicaties


pagina 385


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND