Loratadine

1 dd 10mg. Bij een milde of matige leverfunctiestoornis is aanpassing van de dosering niet nodig. Bij ernstige leverfunctiestoornis 10 mg elke 2 dagen.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen bij een chronische reactieAllergische reactie

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Levocabastine

Oogdruppels 1 druppel in ieder oog 2×/dag, zo nodig verhogen tot max. 4×/dag. De behandelduur is doorgaans max. 6 weken aaneengesloten; Indien expositie aan pollen wordt verwacht, profylactisch druppelen voorafgaand aan expositie

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG richtlijn - Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties

Huisarts & Wetenschap - Acute allergische reactie

Het Acute Boekje - Hoofdstuk anafylaxie

*

pagina 381

index | allergie | acute allergische reactie | allergische reactie


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w