Glucagon

Sc. of im., 1 mg per keer.

Glucose opl 50% 100ml flacon

Iv, 10 ml (= 5mg) per keer, bij onvoldoende respons op glucagon of onvoldoende glycogeen voorraad in lever (bij ondervoeding).

Hypoglycemie

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Hypoglycemie bij een (dreigend) hypoglycemisch comaDeze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

NHG standaard - Diabetes mellitus type 2

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

Cardiometabool Informatie over patiënten met diabetes mellitus, obesitas, (hoog risico op) hart- en vaatziekten en/of nierschade of de combinatie van deze aandoeningen. Bevat veel zorgstandaarden en richtlijnen.


Naslagwerk en bronvermelding:

Formularium - Cardiovasculair Risico Management zonder hart- en vaatziekten (016)

Formularium - Cardiovasculair Risico Management met hart- en vaatziekten (017)

Formularium - Richtlijn equivalent dosering statines (515)

Patiënt is bij bewustzijn zorg voor inname van 15-20 gram snelwerkende koolhydraten in de vorm van 2 eetlepels suiker opgelost in warm water of 200 ml sterke ranja (1/4 ranja -3/4 water) of 4 suikerklontjes of 6 dextro’s. Geef daarna langwerkende koolhydraten, zoals brood met zoet beleg of pap met suiker. Bepaal na 15 minuten glucose nog steeds < 4 geef dan opnieuw suiker bepaal na 1 uur de bloedsuiker.

Patiënt is niet bij bewustzijn of wil niet eten of drinken geef (opdracht) Glucagon 1 mg subcutaan of IM dit werkt binnen 10-15 minuten komt patiënt weer bij dan geef koolhydraten zoals bij stap 1. Bepaal na 15 minuten en na 1 uur de bloedsuiker.

Komt de patiënt niet bij na glucagon injectie dan dient alsnog glucose IV te worden gegeven dit werkt binnen 3 minuten als patiënt bijkomt geef koolhydraten zoals bij stap 1. Bepaal na 15 minuten en na 1 uur de bloedsuiker.

Dosering glucose intra veneus 5 gram glucose = 10 ml van glucose 50% oplossing.

Classificatie van hypoglycemie waarbij de volgende vormen het belangrijkste zijn:


Belangrijkste oorzaken: bij overschakeling van orale therapie naar insulinetherapie, te veel insuline gespoten, onvoldoende of te laat eten, of het tussendoortje vergeten, (onvoorziene) extra lichaamsbeweging, (overmatig) gebruik van alcohol, te veel orale bloedglucoseverlagende medicatie, nieuwe spuitplaatsen, recente hyperglycemie.


Belangrijkste symptomen: Honger, beven, zweten, bleekheid, moeite met concentreren, duizeligheid, hartkloppingen, wazig zien, soms hoofdpijn, trillende handen, voeten, lippen of tong.


Deze verschijnselen worden veroorzaakt door het stresshormoon adrenaline. De symptomen kunnen bij oudere patiënten afwezig zijn, maar ook bij patiënten met autonome neuropathie en patiënten die (niet selectieve) bètablokkers gebruiken. Wanneer een (lichte) hypo niet op tijd gecoupeerd wordt kunnen de symptomen toenemen omdat de hersenen onvoldoende glucose krijgen (neuroglycopenie).

Hypoclykemie achtergrond informatie


Een ernstige hypo geeft verschijnselen als: grofheid in gedrag, lacherigheid, geïrriteerd zijn of een slecht humeur krijgen, agressief gedrag, vreemd gedrag, verwardheid, sufheid en uiteindelijk bewusteloosheid, Maar ook zijn neurologische symptomen als dubbelzien, dysarthrie, verwardheid, somnolentie en coma mogelijk.


De voorkeursbehandeling van hypoglykemie waarbij patiënt niet meer in staat is om zelf koolhydraten tot zich te nemen: is het geven van glucose IV omdat dit het snelste werkt, indien dit niet direct mogelijk is geeft men glucagon 1 mg IM of subcutaan. Het is niet zinvol om glucagon injectie te herhalen.


Glucagon werkt bovendien alleen als de lever voldoende glycogeen bevat, het heeft daarom geen zin om glucagon te geven bij cachectische patiënten of bij een chronisch of langer bestaande hypoglykemie of bij een door alcohol geïnduceerde hypo.


Bij gebruik van langwerkende SU derivaten of langwerkende insuline kan een hypoglykemie ook langer aanhouden of terugkomen.


Beschrijving van wat te doen in verschillende situaties waarin de bloedsuikers ontregelen of ontregeld zijn, zie je in deze link van het SO portaal.


L. Bollen 11-2020


Stappenplan bij vastgestelde hypoglykemie:

pagina 315

index | endocrien overzicht | diabetes | stappenplan diabetes type II | hypoglycemie | DM in laatste levensfase | START-STOPP criteria | laboratorium onderzoek diabetes (lab.) | schildklierEXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND