Behandeling:

Zelden acuut ingrijpen nodig, behalve bij thyreotoxische storm (crisis). Zoek bij een subklinische hyperthyreoïdie eerst naar een andere verklaring van klachten. Overweeg bij aanhoudende klachten een proefbehandeling als andere oorzaken onwaarschijnlijk zijn.

Cardiale problemen, met name atriumfibrilleren, zijn redenen voor behandeling van een subklinische hyperthyreoïdie.


Thiamazol

1 dd 30mg, handhaaf deze dosering gedurende de gehele behandeling.Let op:

Dosering + opmerkingen

HyperthyreoïdieGeneesmiddelnaam

Hyperthyreoïdie

Behandelopties:

Medicamenteus, radioactief jodium en subtotale thyreoïdectomie. Bij groot diffuus struma is een remissie door medicamenteuze behandeling onwaarschijnlijk.

Behandeling medicamenteus binnen het verpleeghuis is mogelijk, bij twijfel overleg met de internist.


Belangrijkste achtergrond informatie:

Oorzaken hyperthyreoïdie:Symptomen:

Hyperthyreoïdie: diarree, gewichtsverlies bij goede eetlust, hartkloppingen, nervositeit en oftalmopathie.


Symptomen zijn bij ouderen vaak aspecifiek, maar komen vooral tot uiting op cardiovasculair, gastro-intestinaal en neuro psychiatrisch gebied. Meest voorkomende ziekteverschijnselen bij ouderen zijn: atriumfibrilleren, ontstaan of verergering van hartfalen of angina pectoris, gewichtsverlies, anorexie, obstipatie, cognitieve achteruitgang en delier.


L. Bollen 12-2019


Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


pagina 294

index | endocrien overzicht | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND