Subklinische hyperthyreoïdie

Behandeling is over het algemeen niet aanbevolen.

Wel is het nodig de patiënt te vervolgen aangezien het risico op het ontwikkelen van hyperthyreoïdie verhoogd is in het eerste jaar. De kans op spontaan herstel is aanzienlijk maar er kan ook sprake zijn van een beginstadium van een aandoening die hyperthyreoïdie veroorzaakt het is dus aangewezen om een onderliggende oorzaak uit te sluiten zoals je dat voor hyperthyreoïdie ook zou doen.

Zoek bij een subklinische hyperthyreoïdie eerst naar een andere verklaring van klachten. Overweeg bij aanhoudende klachten een proefbehandeling als andere oorzaken onwaarschijnlijk zijn.

Cardiale problemen, met name atriumfibrilleren, zijn redenen voor behandeling van een subklinische hyperthyreoïdie.L. Bollen 12-2019


pagina 293

index | endocrien | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes

Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w