Subklinische hypothyreoïdie

Er is geen reden om behandeling in te zetten.

Een subklinische hypothyreoïdie verklaart zelden de mogelijke klachten van de patiënt. Indien er klachten bestaan dient er naar een andere verklaring te worden gezocht. In veel gevallen normaliseert het TSH spontaan. Is het TSH hoger dan 10 mU/l, dan is het risico op een klinische hypothyreoïdie iets hoger dan de kans op normalisatie van het TSH.


Vervolgen:L. Bollen 12-2019


NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


pagina 291

index | endocrien overzicht | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND