Beslisboom laboratorium onderzoek

TSH + vrij T4 prikken bij onbehandelde patiënt


Bepaal het TSH:


FT4 wordt door DvU automatisch toegevoegd indien TSH afwijkend is!


Diagnostiek

L. Bollen 12-2019


NHG standaard - Schildklieraandoeningen

NHG standaard - Cardiovasculair risicomanagement

NHG - Laboratorium diagnostiek schildklieraandoeningen (LESA)

FTO Online - schildklier aandoeningen


Naslagwerk en bronvermelding:

Stroomschema - schildklier aandoeningen

Farmacotherapeutisch kompas - hypothyreoïdie

Farmacotherapeutisch kompas - hyperthyreoïdie


+

TSH

 vrij T4

 Conclusie

Schildklierfunctiestoornissen vrijwel uitgesloten (= euthyreoïdie).

Hypothyreoïdie (292)

Subklinische hypothyreoïdie (291)

Hyperthyreoïdie (294)

Subklinische hyperthreoïdie (293)

Zeldzaam, secundaire of centrale hypothyreoïdie  overleg met internist.

Zeldzaam, TSH-producerend adenoom van de hypofyse of perifere resistentie

schildklierhormoon  overleg met internist.


normaal

normaal

verlaagd

verhoogd

verlaagd

verhoogd

normaal

verlaagd

verlaagd

verlaagd

verhoogd

verhoogd

verhoogd

+

+

+

+

+

niet bepaald

index | endocrien overzicht | schildklier | diagnostiek | subklinische hypothyreoïdie | hypothyreoïdie | subklinische hyperthyreoïdie | hyperthyreoïdie | diabetes

pagina 290


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND