Ferrofumaraat

2x per week  200mg. Na normalisatie van het Hb nog 2-3 maanden gebruiken. Dit middel geeft vaak obstipatie.


Dosering + opmerkingen

IJzer preparaatGeneesmiddelnaam

Foliumzuur

1x per week 5 mg of 0,5mg per dag. Controleer het Hb na 4 weken en na 8 tot 10 weken na het begin van de behandeling. Na normalisatie van het Hb-gehalte de suppletie 6–12 weken voortzetten en daarna staken, mits de oorzaak van de deficiëntie weggenomen is. Als de oorzaak niet te herstellen is, dan de suppletietherapie levenslang voortzetten. Voer nadere diagnostiek uit wanneer het herstel van Hb uitblijft, ondanks adequate suppletietherapie.

Na vaststellen deficiëntie en starten behandeling, geen lab onderzoek meer doen naar foliumzuur spiegel!


Cyanocobalamine


1× per dag 1 tablet van 1 mg. Controleer het Hb na 4 weken en na 8 tot 10 weken na het begin van de behandeling. Na normalisatie van het Hb-gehalte de suppletie 6–12 weken voortzetten en daarna staken, mits de oorzaak van de deficiëntie weggenomen is. Als de oorzaak niet te herstellen is, dan de suppletietherapie levenslang voortzetten. Voer nadere diagnostiek uit wanneer het herstel van Hb uitblijft, ondanks adequate suppletietherapie.

Na vaststellen deficiëntie en starten behandeling, geen lab onderzoek meer doen naar vit.B12 spiegel!


Hydroxocobalamine


Bij ernstige anemie of indien tabletten B12 niet mogelijk zijn. Begin dosering 10 injecties van 1000μg met interval van minimaal 3 dagen. Onderhoudsdosering 1000μg een maal per 2 maanden.

Na vaststellen deficiëntie en starten behandeling, geen lab onderzoek meer doen naar vit.B12 spiegel!

Dosering + opmerkingen

FoliumzuurGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Vitamine B12Geneesmiddelnaam

Ascorbinezuur (vitamine C)

“Rotor vitamine C” kiezen in Medimo. 2x per week 250mg (in combinatie met ferrofumaraat) zodat ijzer beter kan worden opgenomen. Patiënten met maagklachten kunnen vitamine C beter niet gebruiken!

Anemie medicatie

FTO   M. van den Brand / L. Bollen 02-2020 / update 04-2021


Behandeling van megaloblastaire anemie met foliumzuur, mag pas worden ingesteld als vitamine B12-deficiëntie is uitgesloten. Foliumzuur geeft in het geval van vitamine B12-tekort weer een normaal bloedbeeld en een normaal hemoglobinegehalte, maar neurologische afwijkingen ten gevolge van vitamine B12-gebrek verergeren of worden geprovoceerd. Indien er tevens een vitamine B12-deficiëntie bestaat, kan naast foliumzuursuppletie tegelijkertijd met vitamine B12-suppletie gestart worden.

Behandeling ijzergebrek anemie:

Behandeling megaloblastaire anemie:

index | bloed | anemie schema en oorzaken overzicht | anemie achtergrond informatie | anemie medicatie | START-STOPP criteria

pagina 278

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Anemie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal (pdf)

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w