Indeling

NHG standaard van 2014  heeft de morfologische indeling in micro-, normo- en macrocytaire anemie vervangen is door een pathofysiologische indeling op basis van een verminderde of gestoorde aanmaak of verhoogde afbraak. Er is geen laboratoriumdefinitie voor anemie bij ouderen. IJzer deficiëntie en anemie door chronische ziekte is meest voorkomende oorzaak bij (gehospitaliseerde) ouderen.


Anamnese

Met het oog op een mogelijke ijzergebreksanemie: is er recent bloedverlies (plaats, ernst, recente bloeddonatie)?

Bij verdenking op anemie door vitamine B12- of foliumzuurdeficiëntie (=B11):


Bij verdenking op anemie door een chronische ziekte of infectieziekte:

Heeft de patiënt een aandoening die een anemie door een chronische ziekte tot gevolg kan hebben, of heeft hij de afgelopen maand een infectieziekte doorgemaakt?Bij verdenking op hemoglobineopathieën:


Bij verdenking op hematologische aandoening:


Laboratorium:

Doe bepaling van MCV en ferritine

Anemie achtergrond informatie


Bron: NHG standaard anemie

FTO   M. van den Brand / L. Bollen 02-2020


index | bloed | anemie schema en oorzaken overzicht | anemie achtergrond informatie | anemie medicatie | START-STOPP criteria

pagina 277

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Anemie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal (pdf)

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w