Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Anemie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal (pdf)

Vastgestelde anemie (*)

Anemie stroomschema en oorzaken overzicht

mogelijk renaal bepaald

chronische

ziekte


ijzergebrek


hemoglobino-

pathie

vit.B12 /

foliumzuurtekort


hemolytische

anemie


mogelijk beenmerg

aandoening

eGFR  <45

ml/min/1,73 m2


MCV N

ferritine N, maar <100µg/l

ijzer <N

transferine >N


MCV<N

ferritine <N

BSE N

MCV N

ijzer <N

transferine N

MCV N

Vitamine B12 <N

en/of

foliumzuur <N

reticulocyten <N

LDH >N


Afwijkende

HbP-diagnostiek volgens

rapportage laboratorium


reticulocyten >N

én

LDH >N


reticulocyten <N

én

leucocyten en/of

trombocyten

afwijkend


alle andere

combinaties

andere verklaring

dan benoemd

onvoldoende verklaring

geen conclusie (overleg met specialist)

alle genoemde bepalingen aangevraagd?

overweeg aan-

vragen van nog

niet uitgevoerde bepalingen

In alle gevallen: Hb, MCV, ferritine.

Bij vermoeden van vitamine B12 - en/of foliumzuur deficiëntie (**) ook vitamine B12, foliumzuur, reticulocyten en LDH.

Bij vermoeden van anemie door (chronische) ziekte (***) ook: BSE, ijzer, transferrine, eGFR, leucocyten, trombocyten.

Bij verhoogd risico op dragerschap hemoglobinophatie (****) ook: Hb-elektroforese/cytochromatografie, evt. DNA-onderzoek, erythrocyten.

is er hevig menstrueel bloedverlies

geen aanvullend onderzoek

ijzergebrek (ijzer supletie)


nee

ja

nee

ja

Dit schema is van toepassing voor volwassen patiënten bij wie in het laboratorium een anemie is vastgesteld.

Afwijkend voedingspatroon (veganisme, deficiënte voeding bij overmatig alcohol gebruik), bekend potentieel opname probleem (inflamatoire darmziekte, maag- of darm resectie), gebruik van metformine e/of protonpomp remmers.

Aandoening die een anemie door (chronische) ziekte tot gevolg kan hebben (infectie, maligniteit, chonische ziekte, nierfunctiestoornis, hematologische aandoening).

Zie risicogroepen in de hoofdtekst van de NHG standaard anemie.

*

**


***

****

Bron: NHG standaard anemie

MCV = Mean Corpuscular Volume; BSE = bezinkingssnelheit erythrocyten; eGFR = estimated glumerular filtration rate; HbP = hemoglobinepathie;

LDH = lactaatdehydrogenase; N = normaal bereik.

FTO   M. Van den Brand / L. Bollen 02-2020


ferritine

N

maar

<100

µg/l

ferritine

 >100

µg/l

index | bloed | anemie schema en oorzaken overzicht | anemie achtergrond informatie | anemie medicatie | START-STOPP criteria

pagina 276

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w