Naslagwerk en bronvermelding:

Baclofen

3 dd 5mg, iedere 3 dagen met 5 mg verhogen tot maximum 80mg in ten minste 3 doses. Hogere dosis alleen bij monitoring in ziekenhuis.

Clcr 10-50ml/min: start met 5mg 1dd, vervolgens dosering aanpassen op geleide van effect en bijwerkingen.Diazepam

1 dd 5mg.

Spierspasmen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen tegen spierspasmeNHG standaard - Artritis

NHG standaard - Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Formularium - START-STOPP criteria tractus tr.locomotoricus (190)

Formularium - Pijn nociceptief (136)


pagina 181

index | tr.locomotoricus | jicht | spierspasmen | osteoporose | START-STOPP criteria

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 24-9-2022 (11.27)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w