Baclofen

3 dd 5mg, iedere 3 dagen met 5 mg verhogen tot maximum 80mg in ten minste 3 doses.

Clcr 10-50ml/min: start met 5mg 1dd, vervolgens dosering aanpassen op geleide van effect en bijwerkingen.Diazepam

1 dd 5mg.

Spierspasmen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Middelen tegen spierspasmeNHG standaard - Artritis

NHG standaard - Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Formularium - START-STOPP criteria tractus tr.locomotoricus (190)

Formularium - Pijn nociceptief (136)


Naslagwerk en bronvermelding:

pagina 181

index | tr.locomotoricus | jicht | spierspasmen | osteoporose | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND