Naproxen

Start 2 dd 500mg, dan 250mg elke 8 uur tot crisis voorbij is.
Colchicine

Start met 1mg, dan 0,5mg 2-3 dd tot pijn verdwenen is of maag-darmklachten optreden. Zie ook reden van voorschrijven melden op recept.

Jicht

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijn bestrijding van jicht 1e keus middelen:Allopurinol


Start 1 dd 100mg, zo nodig elke 4 weken ophogen met 100mg op geleide van urinezuurgehalte in bloed tot maximaal 900mg. In de praktijk is 300 mg per dag meestal voldoende’. (NVR richtlijn jicht max 900 mg, NHG artritis max 2dd 300 mg, fabrikant max 10 mg/kg). Bij start van de behandeling kan een jichtaanval optreden.

LET OP: Voor het starten eerst de nierfunctie bepalen. Zie ook lab onderzoek (660).

NHG standaard - Artritis

NHG standaard - Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Formularium - START-STOPP criteria tractus tr.locomotoricus (190)

Formularium - Pijn nociceptief (136)


Naslagwerk en bronvermelding:

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Profylaxe van jichtJichtartritis: Hevige pijnlijke, acuut ontstane monoartritis (vaak MTP1-gewricht) of soms oligoartritis, zónder koorts. Bij ontsteking in 1 gewricht spreekt met van monoartritis, als er 2-4 gewrichten zijn ontstoken dan heeft men het over oligoartritis, en als er 5 of meer gewrichten ontstoken zijn dan gebruikt men de term polyartritis.Score ≥ 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose > 85%.

Score tussen 4 en 8: waarschijnlijkheid jichtdiagnose niet goed te bepalen.

Score ≤ 4: waarschijnlijkheid jichtdiagnose < 5%.Bron: NHG-standaard arthritis

Diagnostische beslisregels om waarschijnlijkheid jichtdiagnose in te schatten.

Patiëntenkenmerk

Score

Mannelijk geslacht

2

Eerder doorgemaakte (ook volgens patiënt) vergelijkbare monoartritis

2

Binnen één dag ontstaan

0,5

Roodheid gewricht

1

MTP1-gewricht aangedaan

2,5

Voorgeschiedenis: hypertensie, myocardinfarct, hartfalen, CVA/TIA, perifeer arterieel vaatlijden

1,5

Urinezuurgehalte > 0,35 mmol/l

3,5

Jichtartritis plan van aanpak:


Aanvalsbehandeling

Urinezuurverlagende therapie

Overweeg deze aanpak bij onaanvaardbare aanvalsfrequentie voor de patiënt (bijvoorbeeld meer dan drie keer per jaar) of als jichttophi aanwezig zijn, mits diagnostische beslisregelscore ≥ 8 of als urinezuurkristallen in gewrichtsvloeistof zijn aangetoond.


Deze medicatie zit in de werkvoorraad

Prednisolon

1 dd 30 mg gedurende vijf dagen (NB: in de werkvoorraad zijn tabletten van 5mg in voorraad). Beïnvloed glucose spiegel.
Deze medicatie zit in de werkvoorraad

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Pijn bestrijding van jicht 2e keus middelen:pagina 180

index | tr.locomotoricus | jicht | spierspasmen | osteoporose | START-STOPP criteria


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND