Haloperidol

1-2dd 0,5-5mg. i.m. 2,5mg, max 20 mg. Niet bij Parkinson(isme) en Lewy Body

Risperidon

Begin dosering bij ouderen 1dd 0,25mg an, individueel ophogen in stappen van 0,25mg om de andere dag naar max 3mg/dag. Optimale dosering; 0,5 mg 2×/dag, max. gedurende 6 weken.


Rivastigmine

Pleister; start 1 dd 4,6mg. Na 2 weken 1 dd 9,5mg, eventueel verder ophogen. Capsule: 2 dd 1,5mg, per 2 weken ophogen tot max 2 dd 6mg.

Let op: Lichaamsgewicht 1x per 3 maanden controleren. < 50 Kg geeft verhoogde kans op bijwerkingen.  Zie lab onderzoek (625).


Bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie.

Starten met: rivistagmine. Pleister heeft minder misselijkheid dan orale medicatie. Pleister ophogen tot er geen effect meer is. Eventueel toevoegen: clozapine, bij onvoldoende effect van rivistagmine. Clozapine spiegel prikken heeft in het algemeen geen zin bij oudere patiënten omdat de dosering relatief laag is. Wel leuco’s diff prikken volgens protocol.  Zie lab onderzoek (619).

Clozapine

Hallucinaties / wanen

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AntipsychoticaGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie
Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - DDD (defined daily dose) benzodiazepine (525)

Formularium - psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - psychiatrisch onderzoek (174)

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag De richtlijn Probleemgedrag van de NVVA biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten.

Clozapinepluswerkgroep.nl - Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

Start 1 dd 6,25mg an, max. 50mg/dag in 1-2 giften. Max. 2 keer per week verhogen met stappen van 6,25-12,5 mg (tot max 50 mg). Controle leuko’s eerste 18 weken wekelijks, daarna maandelijks. Verandering in rookgedrag heeft een forse invloed op de spiegel van clozapine. Stoppen met roken geeft een verhoging van de clozapine spiegel. Zie lab onderzoek (619).

pagina 166

index | onbegrepengedag | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | hallucinaties / wanen | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND