Acute agitatie / agressie bij dementie

FTO M. v.d. Brand 07-2021


Haloperidol

1-2dd 0,5mg, max . 2 dd 3mg. Niet bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie! Toedienen bij hallucinaties of wanen

Volwassenen:

Oraal: 1-9 mg/dag in 1-3 doses. Bij aanhoudende agitatie kan de dosis elke 2-4 uur stapsgewijs worden aanpast tot max. 9 mg/dag.

Intramusculair: 1-9 mg. Bij aanhoudende agitatie kan de dosis elke 2-4 uur stapsgewijs worden aanpast tot max. 9 mg/dag.

Ouderen:

Startdosering halveren. Afhankelijk van respons geleidelijk ophogen. Max. 5-6 mg/dag, tenzij patiënten eerder hogere doses hebben verdragen.


Lorazepam (injectie vloeistof)

Inj opl. 1 ml= 4mg. Voor een snelle werking: 1mg im. Proportioneel toedienen; 1/ oraal, 2/ gemaskeerd, 3/ hulp familie, of bekende voor patiënt 4/ i.m. toedienen onder dwang.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Acute noodzaak stap 1Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Acute noodzaak stap 2 bij agressie en psychoseQuetiapine


Als alternatief bij extra piramidale stoornissen; dosering. In principe buiten de richtlijn; maar heeft goed effect, mogelijk door het sederende effect. Een lage dosis kan al sederend werken. Starten met 12.5mg 1-2dd. Op titreren tot 300mg. Kan gestart worden op zn., bij vaker toedienen dan op vast zetten.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Chronische agitatie en/of agressieHaloperidol

1-2dd 0,5mg, max . 2 dd 3mg. Niet bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie!

Volwassenen:

Oraal: 1-10 mg/dag in 1-3 doses. Bij aanhoudende agitatie kan de dosis elke 2-4 uur stapsgewijs worden aanpast tot max. 10 mg/dag.

Intramusculair: 1-10 mg. Bij aanhoudende agitatie kan de dosis elke 2-4 uur stapsgewijs worden aanpast tot max. 10 mg/dag.

Ouderen:

Startdosering halveren. Afhankelijk van respons geleidelijk ophogen. Max. 5-6 mg/dag, tenzij patiënten eerder hogere doses hebben verdragen.

Afbouwen binnen 3 maanden, na 2x afbouw mag je het chronisch geven.


Risperidon

1-2dd 0,5mg, max . 2 dd 3mg. Niet bij Parkinson(isme) en Lewy Body. Kortdurende toepassing (max 1 week). Dosisaanpassing bij MDRD < 50 ml/min is vereist.Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Citalopram


1dd 10mg start, ophogen na 2 weken, streefdosering 1dd 20mg, max 1dd 40mg. Druppels: 20% lager doseren (8mg druppels i.p.v. 10mg tab en 16mg druppels i.p.v. 20mg tablet). Afbouwen na 6 maanden 10 mg per 3 maanden. Zie lab onderzoek (621). Denk ook aan ECG i.v.m. risico op QT-verlenging. Bij vrouwen is de normaalwaarde van het gecorrigeerde QT-interval korter dan 450. Voor mannen geldt de iets kortere waarde van 440.


Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.

Richtlijn psychofarmaca doseringen Versenso - Doseringstabel (PDF)

Geneesmiddelen Bulletin - Geneesmiddelen en het lange QT-interval

Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - Psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - Psychiatrisch onderzoek (174)

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag bij dementie De richtlijn “Probleemgedrag bij dementie” van Verenso biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie.

Clozapinepluswerkgroep.nl - Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.


Valt buiten de richtlijn

>3mg valt buiten de richtlijn

>2mg valt buiten de richtlijn

Valt buiten de richtlijn

>3mg valt buiten de richtlijn

Indien je psychofarmaca voorschrijft die qua indicatie, soort, dosering of duur buiten de

geldende richtlijnen vallen, is er volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) sprake van onvrijwillige zorg (OVZ) met een stappenplan. Deze onvrijwillige zorg dient als zodanig te worden

geregistreerd in het dossier (tabblad Juridisch binnen Ysis), in het multidisciplinaire

behandelplan én in het recept (OVZ stap…, indicatie…)

pagina 165

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek

Naslagwerk en bronvermelding:

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w