Nortriptyline

1 dd 25 mg, binnen 2 weken ophogen tot 50-75mg en na 4 weken op geleide van effect, bijwerkingen en spiegel zo nodig verder ophogen. De behandelduur van depressie is 12 maanden, bij recidief levenslang gebruiken. Afbouwen: 25 mg per 2-4 weken.

Bij onvoldoende effect na 4 weken bloedspiegel bepalen. Zie lab onderzoek (624).


Citalopram


Depressie

Dosering + opmerkingen

2e keus: (bij onvoldoende effect van Citalopram)

Tricyclische antidepressivaGeneesmiddelnaam

Venlafaxine

Bij volwassenen 75-375mg / dag. Dosis verhoging eens per 2 weken. Zie de tekst hierboven bij citalopram.Dosering + opmerkingen

Eventueel als 2e keus: (indien nortryptiline teveel bijwerkingen of risico’s geeft)

SSRI (selectieve serotonineheropnameremmer)Geneesmiddelnaam

1dd 10mg start, streefdosering 1dd 20mg, max 1dd 20mg (>65jr) of anders 1dd 40mg.

Citalopram mag worden gemalen. Druppels zijn veel duurder dan tabletten en smaken erg vies. Indien toch druppels: dan 20% lager doseren (8mg druppels i.p.v. 10mg tab en 16mg druppels i.p.v. 20mg tablet).

De behandelduur van depressie is 12 maanden, bij recidief levenslang gebruiken. Afbouwen: depressie na 12 maanden in 10 mg per 1-2 maanden, angst na 6-12 maanden 10 mg per 3 maanden.  

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht, het natrium dient na 5 tot 9 dagen na start te worden gecontroleerd. Zie lab onderzoek (621).

Indien er bij behandeling van depressie onvoldoende resultaat van 1e keus SSRI wordt gezien, kan je nog een tussenstap inbouwen alvorens je overstapt naar TCA, of bij patiënten voor wie TCA gecontraindiceerd is.

Kun je de keus maken om een SNRI te geven Venlafaxine aanbevolen dosering 75 - 375 mg per dag. Startdosering 75 mg / dag. Dosisverhogingen 1x per 2 weken. Doseren op geleide van de bloedspiegel.

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

1e keus:

SSRI (selectieve serotonineheropnameremmer)


Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - DDD (defined daily dose) benzodiazepine (525)

Formularium - psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - psychiatrisch onderzoek (174)

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag De richtlijn Probleemgedrag van de NVVA biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten.

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

pagina 164

index | onbegrepengedag | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | hallucinaties / wanen | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND