Naslagwerk en bronvermelding:

Angststoornis

FTO M. v.d. Brand 07-2021


Citalopram

1dd 10mg start, per 2 weken ophogen tot max. 1dd 40mg. Citalopram mag worden gemalen. Druppels zijn veel duurder dan tabletten en smaken erg vies. Indien toch druppels: dan 20% lager doseren (8mg druppels i.p.v. 10mg tab en 16mg druppels i.p.v. 20mg tablet).

Afbouwen: na 6 maanden 10 mg per 3 maanden. Zie lab onderzoek (621). Denk ook aan ECG i.v.m. risico op QT-verlenging. Bij vrouwen is de normaalwaarde van het gecorrigeerde QT-interval korter dan 450. Voor mannen geldt de iets kortere waarde van 440.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AngststoornisOxazepam

5-20 mg, zo nodig herhalen; daarna gewoonlijk 5-10 mg 2-3 dd, dosering individueel bepaald.

Lorazepam (LET OP = 2e keuze!)

0,5-1 mg, zo nodig herhalen daarna gewoonlijk 0,5-1 mg 2-3 dd, dosering individueel.

Let op dit middel alleen als 2e keuze middel kiezen!, dit omdat het middel soms niet leverbaar is. Lorazepam ligt alleen in de werkvoorraad van Landrijt en moet door AVT worden geleverd. 1 mg lorazepam komt overeen met 16,67 mg oxazepam. Globaal komt dus 10mg oxazepam overeen met 1mg lorazepam. Er zijn patiënten die beter op lorazepam reageren dan op oxazepam. Zie richtlijn benzodiazepine equivalent (514).


Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Geneesmiddelen Bulletin - Geneesmiddelen en het lange QT-interval

Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - Psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - Psychiatrisch onderzoek (174)

Verenso richtlijn - Probleemgedrag bij dementie De richtlijn “Probleemgedrag bij dementie” van Verenso biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie.

Richtlijn psychofarmaca doseringen Versenso - Doseringstabel (PDF)

GGZ richtlijn - Angststoornis

Valt buiten de richtlijn

Soorten angststoornissen


Indien je psychofarmaca voorschrijft die qua indicatie, soort, dosering of duur buiten de

geldende richtlijnen vallen, is er volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) sprake van onvrijwillige zorg (OVZ) met een stappenplan. Deze onvrijwillige zorg dient als zodanig te worden

geregistreerd in het dossier (tabblad Juridisch binnen Ysis), in het multidisciplinaire

behandelplan én in het recept (OVZ stap…, indicatie…)

Bron: GGZ standaarden - samenvatting angstklachten en angststoornissen

pagina 163

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w