Citalopram

1dd 10mg start, streefdosering 1dd 20mg, max. 1dd 20mg (>65jr) of anders 1dd 40mg.  Druppels: 20% lager doseren (8mg druppels i.p.v. 10mg tab en 16mg druppels i.p.v. 20mg tablet). Afbouwen: depressie na 6-12 maanden in 10 mg per 1-2 maanden, angst na 6-12 maanden 10 mg per 3 maanden. Zie lab onderzoek (621).

Angststoornis

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

AngstFormularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - DDD (defined daily dose) benzodiazepine (525)

Formularium - psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - psychiatrisch onderzoek (174)

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag De richtlijn Probleemgedrag van de NVVA biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten.

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.


Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

Oxazepam

5-20 mg, zo nodig herhalen (indien met haloperidol onvoldoende sedatie wordt bereikt); daarna gewoonlijk 5-10 mg 2-3 dd, dosering individueel Bepaald. 1 mg lorazepam komt overeen met 16,67 mg oxazepam. Globaal komt dus 10mg oxazepam overeen met 1mg lorazepam.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Lorazepam (LET OP = 2e keuze!)

0,5-1 mg, zo nodig herhalen (indien met haloperidol onvoldoende sedatie wordt bereikt); daarna gewoonlijk 0,5-1 mg 2-3 dd, dosering individueel.

Let op dit middel alleen als 2e keuze middel kiezen!, dit omdat het middel soms niet leverbaar is. Lorazepam ligt alleen in de werkvoorraad van Landrijt en moet door AVT worden geleverd.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

pagina 163

index | onbegrepengedag | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | hallucinaties / wanen | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND