Haloperidol

Oxazepam

1-2 dd 0,5mg, max 10mg. Voor snelle werking: 2,5-5mg im. of sc. Niet bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementie!

5-20 mg, zo nodig herhalen (indien met haloperidol onvoldoende sedatie wordt bereikt); daarna gewoonlijk 5-10 mg 2-3 dd, dosering individueel Bepaald. 1 mg lorazepam komt overeen met 16,67 mg oxazepam. Globaal komt dus 10mg oxazepam overeen met 1mg lorazepam.

Delier

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Acuut delierGeneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Acuut delier, bij onvoldoende sedatie toevoegen aan haloperidolDeze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

Rivastigmine

Clozapine

Start 1 dd 6,25mg an, max. 50mg/dag in 1-2 giften. Max. 2 keer per week verhogen met stappen van 6,25-12,5 mg (tot max 50 mg). Controle leuko’s eerste 18 weken wekelijks, daarna maandelijks. Verandering in rookgedrag heeft een forse invloed op de spiegel van clozapine. Stoppen met roken geeft een verhoging van de spiegel. Clozapine spiegel prikken heeft in het algemeen geen zin bij oudere patiënten omdat de dosering relatief laag is. Zie lab onderzoek (619).

Pleister; start 1 dd 4,6mg/24 uur. Na 4 weken 1 dd 9,5mg/24 uur. Capsule: 2 dd 1,5mg, per 2 weken ophogen tot max. 2 dd 6mg. Pleister geeft minder intestinale bijwerkingen.  

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Eerste keus bij Parkinson(isme) en Lewy Body dementieFormularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - DDD (defined daily dose) benzodiazepine (525)

Formularium - psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - psychiatrisch onderzoek (174)

Naslagwerk en bronvermelding:

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag. De richtlijn Probleemgedrag van de NVVA biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten.

Clozapinepluswerkgroep.nl - Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.


Deze medicatie zit in de werkvoorraad Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

Lorazepam (LET OP = 2e keuze!)

0,5-1 mg, zo nodig herhalen (indien met haloperidol onvoldoende sedatie wordt bereikt); daarna gewoonlijk 0,5-1 mg 2-3 dd, dosering individueel.

Let op dit middel alleen als 2e keuze middel kiezen!, dit omdat het middel soms niet leverbaar is. Lorazepam ligt alleen in de werkvoorraad van Landrijt en moet door AVT worden geleverd.

Deze medicatie zit in de werkvoorraad Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

pagina 162

index | onbegrepengedag | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | hallucinaties / wanen | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek


EXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND