Naslagwerk en bronvermelding:

Temazepam

Zolpidem

Mirtazapine

1dd 10mg an, max. 20mg. Niet bij leverinsufficiëntie en chronische respiratoire insufficiëntie.1dd 5mg an, max. 10mg max 2 weken continu. Niet bij leverinsufficiëntie en chronische respiratoire insufficiëntie.1dd 7,5mg an, ophogen tot 1dd 30mg an. Bij somberheid én slaapstoornis. Dit middel valt in de groep overige niet tricyclische middelen.


Slaapstoornis

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

1e keus medicatie bij slaapstoornisNiet medicamenteuze maatregelen


Medicamenteuze behandeling bij een slaapstoornis:

Midazolam


Midazolam tablet of ampul start 7,5mg, evt 15mg. Dit is naar eigen inzicht eigen SO’s. Let op: in de werkvoorraad zitten alleen ampullen van 5 en 15mg, niet de tabletten. Deze ampullen kunnen ook als drankje worden ingenomen. Dit is een kort werkend middel.Bij voorschijven slaapmedicatie letten op het volgende:

Medicamenteuze maatregelen

klik hier bij voorschrijven

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w

FTO M. v.d. Brand 07-2021


Risperidon

Begin dosering bij ouderen 1dd 0,5mg an, individueel ophogen in stappen van 0,5mg naar max 3mg/dag.

Bij 3 maanden stabiel, dan afbouwen/stoppen.


Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

Medicatie bij nachtelijke onrustMedicamenteuze behandeling bij nachtelijke onrust:

Neuropsychiatrische gevolgen na NAH bij volwassenen.

Geneesmiddelen Bulletin - Geneesmiddelen en het lange QT-interval

Richtlijn psychofarmaca doseringen Versenso - Doseringstabel (PDF)

Formularium - Equivalentdosering benzodiazepine (513)

Formularium - Psychofarmaca overzicht (173)

Formularium - Psychiatrisch onderzoek (174)

NHG standaard - Dementie

Verenso richtlijn - Probleemgedrag bij dementie De richtlijn “Probleemgedrag bij dementie” van Verenso biedt een handreiking voor verantwoord verpleeghuisgeneeskundig handelen op het gebied van probleemgedrag bij verpleeghuispatiënten met dementie.

Clozapinepluswerkgroep.nl - Clozapinepluswerkgroep. De werkgroep heeft een richtlijn geschreven voor de behandeling met clozapine.


>2mg valt buiten de richtlijn

Valt buiten de richtlijn

Valt buiten de richtlijn

Valt buiten de richtlijn

Valt buiten de richtlijn

Indien je psychofarmaca voorschrijft die qua indicatie, soort, dosering of duur buiten de

geldende richtlijnen vallen, is er volgens de Wet Zorg en Dwang (WZD) sprake van onvrijwillige zorg (OVZ) met een stappenplan. Deze onvrijwillige zorg dient als zodanig te worden

geregistreerd in het dossier (tabblad Juridisch binnen Ysis), in het multidisciplinaire

behandelplan én in het recept (OVZ stap…, indicatie…)

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

2e keus medicatie bij slaapstoornisTrazodon

1dd 50-100mg an.  Bij somberheid én slaapstoornis. Dit middel valt in de groep SNRI’s.


Valt buiten de richtlijn

Geneesmiddelnaam

Dosering + opmerkingen

3e keus medicatie bij slaapstoornis voor met name patiënten met Parkinson en Lewy body dementieClonazepam

1dd 0,25-0,5mg an. Patiënten met parkinson(isme) hebben vaak een verstoorde REM-slaap.


Valt buiten de richtlijn

index | probleemgedag bij dementie | slaapstoornis | delier | angststoornis | depressie | agitatie / agressie bij dementie | psychotisch gedrag | START-STOPP criteria | psychofarmaca overzicht |

psychiatrisch onderzoek

pagina 160

*


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w