Medicatie

Bijwerkingen

Levodopa


In begin: orthostatische hypotensie, maag-darmstoornissen, voorbijgaande flushing. Na enige tijd: responsfluctuaties, peak-dose hyperkinesieën, dyskinesieën, freezing, wearing off, psychische stoornissen (slaperigheid, plotselinge slaapaanvallen, verwardheid, hallucinaties, agitatie).


Dopamine-agonisten


Misselijkheid, braken, dyskinesieën, orthostatische hypotensie, duizeligheid, obstipatie, verwardheid, (visuele) hallucinaties, slaperigheid, slapeloosheid, plotselinge slaapaanvallen, oedeem. Impulscontrolestoornis: hyperseksualiteit, gok-, medicatie- en koopverslaving. Bromocriptine: hartklepafwijkingen, pericardiale effusie, peritoneale effusie en fibrose.


COMT-remmers


Zeer vaak: dyskinesie, misselijkheid, verkleuring van de urine. Vaak: diarree, buikpijn, droge mond, constipatie, braken, verwardheid, hallucinaties, insomnia, nachtmerries, verslechterd parkinsonisme, duizeligheid, dystonie, hyperkinesie, ischemische hartziekte, vermoeidheid, toegenomen transpiratie, vallen. Soms: myocard-infarct.


MAO-B-remmers


Droge mond, duizeligheid, hallucinaties, dyskinesie, orthostatische hypotensie, slapeloosheid. Rasagiline: hoofdpijn, griepachtige klachten, angina pectoris, depressie, soms CVA, myocardinfarct.


Tertiaire aminen


Vooral bij oudere patiënten: verwardheid, agitatie en delirium.

Perifere anticholinerge effecten: droge mond, wazig zien, urineretentie, obstipatie en glaucoom.


Amantadine


Misselijkheid, duizeligheid, wazig zien, droge mond, rash, ataxie en slapeloosheid, enkeloedeem en livedo reticularis van de benen (marmerachtige verkleuring van de huid), zelden verwardheid en psychotische episoden.


Bijwerkingen van medicatie

FTO M. v.d. Brand / L. Bollen 09-2019


pagina 151

index | tr.neurologicus | Parkinson | * Parkinson symptomen | * Parkinson anatomie | * classificatie Parkinson | * onvoldoende effect behandeling | * wearing off fenomeen | * peak dose dyskinesieen |

* onvoorspelbare respons fluctuaties | * dementie en psychose | * depressie en Parkinson | * overmatig speekselvloed | * bijwerkingen van medicatie | * medicatie effect bij ParkinsonEXTERNE LINKS

ARCHIPEL

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 25-04-2021 (10.41)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= voorschijven door VS

Link naar afspraak over voorschrijven door de VS Link naar afspraak over voorschrijven door de VS

= lab. controle nodig

Bij deze medicatie moet mogelijk laboratorium onderzoek worden verricht

= werkvoorraad

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

ONBEGREPENGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND