Classificatie Parkinson volgens Hoehn en Yahr (H&Y):

De ziekte-ernst wordt vaak ingedeeld volgens de classificatie van Hoehn en Yahr. Deze classificatie is slechts een grove indeling, waarbij met name in stadium 1 een grote spreiding bestaat. Bovendien kunnen patiënten afhankelijk van hun on- en off-fase in meerdere stadia worden ingedeeld (bijvoorbeeld tijdens de on-fase in stadium 2 en in de off-fase in stadium 4 van de Hoehn en Yahr-classificatie).


Indeling naar fasen volgens NHG-Standaard


Vroege of ongecompliceerde fase: uni- of bilateraal beeld zonder evenwichtsstoornissen

Gecompliceerde fase: bilateraal beeld met evenwichtsstoornissen en functiebeperkingen maar nog wel in staat om zelfstandig te lopen

Eindfase: rolstoelafhankelijk of lopen is alleen met hulp mogelijk.


Een parkinsonpatiënt leeft enkele jaren korter dan een gezond persoon, maar de kwaliteit van leven is in de laatste fase zeer slecht.Classificatie Parkinson

Bron: NHG standaard Parkinson

Stadium

Klinisch beeld

I

Unilateraal beeld.

II

Bilateraal beeld zonder evenwichtsstoornissen.

III

Bilateraal beeld met evenwichtsstoornissen,  fysiek onafhankelijk.

IV

Bilateraal beeld met evenwichtsstoornissen, de patiënt heeft dagelijks hulp nodig (deze populatie zien we in het verpleeghuis).

V

Zonder hulp volledig bed- of rolstoelgebonden.

FTO M. v.d. Brand / L. Bollen 09-2019


NHG standaard - Parkinson

YouTube film - 10 tips voor goede parkinson zorg en goede tips

Parkinsoninzorg.nl - Tools, richtlijnen voor V&V

Parkinsonnet.nl - Richtlijnen, zoekmachine en kwaliteitsorgaan.

Parkinsontv.nl - Video uitzendingen over parkinson

Website Parkinson Archipelzorggroep - Informatie over Parkinson van Archipel

KNGF-richtlijn - Ziekte van Parkinson (pag.10)

Naslagwerk en bronvermelding:

*

Bron: KNGF-richtlijn - Ziekte van Parkinson (pag.10)

pagina 143

index | tr.neurologicus | Parkinson | * Parkinson symptomen | * Parkinson anatomie | * classificatie Parkinson | * onvoldoende effect behandeling | * wearing off fenomeen | * peak dose dyskinesieen |

* onvoorspelbare respons fluctuaties | * dementie en psychose | * depressie en Parkinson | * overmatig speekselvloed | * bijwerkingen van medicatie | * medicatie effect bij Parkinson


EXTERNE LINKS

FTO

MEDIMO

APOTHEEK & LOGISTIEK

RICHTLIJNEN

LABORATORIUM

INDEX

Versie 4-1-2022 (10.98)

G.T.R. van Laere, arts

klik hier voor het geven van opmerkingen / aanvullingen

Archipel formularium

https://verpleeghuisformularium.nl

= werkvoorraad

DIGESTIVUS


DEHYDRATIE

UROGENITALIS


KNO + MOND


OGEN

NEUROLOGICUS

ALLERGIE

PROBLEEMGEDRAG


TERMINALE ZORG

LOCOMOTORIUS

INTOXICATIES

PREVENTIEVE ZORG

RESPIRATORIUS


ENDOCRIENCIRCULATORIUS

ANTISTOLLING

BLOED

HUID / WOND

Deze medicatie zit in de werkvoorraad

w